Dziś jest wtorek, 21 listopada 2017 roku. Imieniny : Janusza, Marii, Reginy

REKLAMA

Kwartalnik Myśl.pl

Kika tygodni temu jeden z prawicowych publicystów stwierdził, że „kultura prawicy nie interesuje, prawica jej nie rozumie i zrozumieć nie chce. Wydaje się, że kultura jest z założenia neutralna, a próby jej analizy i współtworzenia podejmuje tylko lewa strona”. Czy miał rację? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Warto jej jednak poszukać. Jeszcze ważniejszym zadaniem wydaje się być zrozumienie, czym jest kultura i jakie znaczenie może odegrać w zachęcaniu Polaków do społeczno-politycznej aktywności i odpowiedzialności. Nie chodzi tu jednak o groteskowy, czasem wręcz zaściankowy, produkt kulturopodobny, serwowany nam jakże często przez tak zwane media „niezależne”, ale o coś, co może stanowić trwały fundament zmian naszego narodu i państwa.


W numerze, który właśnie oddaliśmy do Państwa rąk, staramy się pokazać współczesne,  popkulturowe próby łączenia kultury z patriotyzmem. To muzyka hip-hopowa, grafika oraz inne nowoczesne formy wyrazu artystycznego. Liczymy na to, że numeru inicjatywy, o których piszemy, przysłużą się zwycięstwu narodowo-konserwatywnej prawicy na froncie walki o sztukę, kulturę i wychowanie. Oby rację miał Łukasz Moczydłowski, którego tekst pt. „Czas stworzyć manifest antyantysztuki!”, otwierający dyskusję na łamach niniejszego numeru, kończy się refleksją:  „Wydaje się, że przy takim programie sztuki nowoczesnej Polacy ze swoim głęboko zakodowanym, często nieuświadomionym pierwiastkiem buntu i znacznie powolniej biegnącymi procesami rozpadu, niż ma to miejsce u naszych zachodnich braci, świetnie nadają się do poniesienia płomienia irredenty przeciwko współczesnej antysztuce. Być może właśnie walka o nową sztukę pozwoli nam w końcu odrzucić – wraz z lewicową poprawnością polityczną – duszący nas od wieków kompleks pawia i papugi”.

W bieżącym numerze szczególnie polecam Państwa uwadze teksty z zakresu geopolityki: artykuł dr. Wojciecha Turka pt. „Od Pax americana do świata wielobiegunowego” oraz Krzysztofa Lalika zatytułowany „I’m not Charlie, not terrorist, not Muslim, but from Europe” . Poza tym jak zwykle sporo miejsca poświęcamy sprawom idei, polityki oraz historii. Przybliżamy także działania Wiedeńskiej Inicjatywy Narodowej – kolejnego środowiska, z którym nawiązaliśmy aktywną i owocną współpracę.

W imieniu całej redakcji życzę miłej lektury!
Krzysztof Tenerowicz
Redaktor naczelny „Myśl.pl”

 

Więcej…

_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
01/42 
start stop bwd fwd

MyślTV

FACEBOOK

Przyszłość gospodarcza Polski - dr Marian Szołucha w krakowskim Klubie Myśl.pl

System podatkowy, kryzys gospodarczy, ekonomizacja polityki zagranicznej czy też gospodarcze następstwa kryzysu demograficznego. To tylko kilka z wielu tematów poruszanych podczas spotkania krakowskiego Klubu Myśl, które odbyło się 14 maja br w Krakowie, a którego gościem był dr Marian Szołucha, ekonomista, wykładowca akademicki i szef zespołu ekspertów fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od naszkicowania przez dr Szołuchę ogólnej kondycji polskiej gospodarki. Kontekstem była sytuacja panująca na świecie, a zwłaszcza w Unii Europejskiej oraz kryzys gospodarczy z jakim borykamy się od kilku lat. Sporo miejsca prelegent poświęcił  także specyfice polskiej transformacji oraz jej następstwom w postaci dzisiejszych realiów gospodarczych. Już zestawienie najbardziej wartościowych marek na świecie i w Polsce udowadnia, że liderami globalnej gospodarki są przedstawiciele nowych technologii oraz realnej innowacji (Google, Apple, IBM), w Polsce natomiast tradycyjnych gałęzi gospodarki (bankowość, handel, sektor paliwowy). Fakt ten, w połączeniu ze źródłami naszego rozwoju w postaci taniej siły roboczej oraz byciu w dużej mierze wytwórcą półproduktów dowodzi jego zdaniem nieuchronności problemu, którym jest i w najbliższych latach będzie tzw. pułapka średniego dochodu.  Ta ostatnia, pisząc najprościej to coś co nie pozwala krajom rozwijającym się dogonić gospodarczo państwa rozwinięte.

Właśnie od tego jak poradzimy sobie z powyższym problemem oraz czy będziemy w stanie określić, a nade wszystko realizować dalekosiężne cele strategiczne, zależy zdaniem Szołuchy przyszłość naszej gospodarki.  Co oczywiste, czynników istotnych w tym względzie jest znacznie więcej ( obrona złotego jako waluty narodowej, „udomowienie” długu publicznego, patriotyzm gospodarczy,  niskie i proste podatki, gospodarność w zakresie wydatkowania środków publicznych). To wszystko w połączeniu z podniesieniem gospodarczej świadomości zarówno klasy politycznej jak i obywateli zadecydują jego zdaniem o naszej przyszłości.

Pomimo mnogości poruszanych przez prelegenta tematów, podczas spotkania nie mogło zabraknąć licznych pytań oraz dyskusji, która- jak zapewniali uczestnicy- doczeka się swojej kontynuacji już niebawem w nieco bardziej kameralnym gronie członków i sympatyków krakowskiego Klubu kwartalnika „Myśl.pl”.

 

                                                                                                                                                            /kt/

Foto: Adam P. Foto

FacebookTwitter

Kwartalnik


Partnerzy
portalu

 

Polecamy