Dziś jest wtorek, 21 listopada 2017 roku. Imieniny : Janusza, Marii, Reginy

REKLAMA

Kwartalnik Myśl.pl

Kika tygodni temu jeden z prawicowych publicystów stwierdził, że „kultura prawicy nie interesuje, prawica jej nie rozumie i zrozumieć nie chce. Wydaje się, że kultura jest z założenia neutralna, a próby jej analizy i współtworzenia podejmuje tylko lewa strona”. Czy miał rację? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Warto jej jednak poszukać. Jeszcze ważniejszym zadaniem wydaje się być zrozumienie, czym jest kultura i jakie znaczenie może odegrać w zachęcaniu Polaków do społeczno-politycznej aktywności i odpowiedzialności. Nie chodzi tu jednak o groteskowy, czasem wręcz zaściankowy, produkt kulturopodobny, serwowany nam jakże często przez tak zwane media „niezależne”, ale o coś, co może stanowić trwały fundament zmian naszego narodu i państwa.


W numerze, który właśnie oddaliśmy do Państwa rąk, staramy się pokazać współczesne,  popkulturowe próby łączenia kultury z patriotyzmem. To muzyka hip-hopowa, grafika oraz inne nowoczesne formy wyrazu artystycznego. Liczymy na to, że numeru inicjatywy, o których piszemy, przysłużą się zwycięstwu narodowo-konserwatywnej prawicy na froncie walki o sztukę, kulturę i wychowanie. Oby rację miał Łukasz Moczydłowski, którego tekst pt. „Czas stworzyć manifest antyantysztuki!”, otwierający dyskusję na łamach niniejszego numeru, kończy się refleksją:  „Wydaje się, że przy takim programie sztuki nowoczesnej Polacy ze swoim głęboko zakodowanym, często nieuświadomionym pierwiastkiem buntu i znacznie powolniej biegnącymi procesami rozpadu, niż ma to miejsce u naszych zachodnich braci, świetnie nadają się do poniesienia płomienia irredenty przeciwko współczesnej antysztuce. Być może właśnie walka o nową sztukę pozwoli nam w końcu odrzucić – wraz z lewicową poprawnością polityczną – duszący nas od wieków kompleks pawia i papugi”.

W bieżącym numerze szczególnie polecam Państwa uwadze teksty z zakresu geopolityki: artykuł dr. Wojciecha Turka pt. „Od Pax americana do świata wielobiegunowego” oraz Krzysztofa Lalika zatytułowany „I’m not Charlie, not terrorist, not Muslim, but from Europe” . Poza tym jak zwykle sporo miejsca poświęcamy sprawom idei, polityki oraz historii. Przybliżamy także działania Wiedeńskiej Inicjatywy Narodowej – kolejnego środowiska, z którym nawiązaliśmy aktywną i owocną współpracę.

W imieniu całej redakcji życzę miłej lektury!
Krzysztof Tenerowicz
Redaktor naczelny „Myśl.pl”

 

Więcej…

_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
01/42 
start stop bwd fwd

MyślTV

FACEBOOK

Jak zmienia się rynek pocztowy na świecie?

 

 

 

W ostatnich tygodniach przewinęła się przez media w Polsce lawina publikacji poświęconych zagadnieniom związanym z obsługą przez prywatnego operatora Polską Grupę Pocztową S.A. kontraktu na rzecz sądów powszechnych i prokuratur. W licznych tekstach sporo uwagi poświęcono modelowi organizacji sieci dystrybucji usług pocztowych kwestionując zasadność angażowania w proces obsługi korespondencji „punktów zlokalizowanych po drodze” oraz powierzania przesyłek przedsiębiorcom pełniącym w stosunku do operatorów pocztowych funkcje agentów pocztowych.

Okazało się, że branża ma całkiem spore grono ekspertów, którzy nie pozostawiając na prywatnym podmiocie suchej nitki i nie bacząc na obowiązujące regulacje, w tym Prawo pocztowe, Prawo zamówień publicznych i Prawo konkurencji, kwestionowali zarówno sam fakt powierzenia świadczenia tego rodzaju usług podmiotom niepublicznym, jak i przede wszystkim sieć punktów odbioru korespondencji awizowanej. Myślę, że materiał zamieszczony poniżej będzie najlepszym komentarzem.

Jak więc wygląda system organizacji sieci pocztowej w Europie?

Kwestię obrazuje poniższe zestawienie, które zawiera dane dotyczące modelu funkcjonowania sieci operatorów wyznaczonych do świadczenia usług powszechnych:

Kraj

Liczba placówek

Administrowane przez pocztę

Punkty agencyjne

Udział agencyjnych

Austria

1931

555

1376

71,26%

Cypr

1128

56

1072

95,04%

Czechy

3403

3306

97

2,85%

Dania

785

76

709

90,32%

Estonia

337

263

74

21,96%

Finlandia

964

103

861

89,32%

Francja

17041

9819

7222

42,38%

Grecja

1538

807

731

47,53%

Hiszpania

3076

3076

0

0,00%

Holandia

2600

0

2600

100,00%

Irlandia

1152

57

1095

95,05%

Litwa

703

703

0

0,00%

Luksemburg

116

97

19

16,38%

Łotwa

557

549

8

1,44%

Malta

64

35

29

45,31%

Niemcy

13000

0

13000

100,00%

Polska

8446

4745

3701

43,82%

Portugalia

2557

743

1814

70,94%

Rumunia

5470

5470

0

0,00%

Słowacja

1586

1541

45

2,84%

Słowenia

556

553

3

0,54%

Szwecja

1829

286

1543

84,36%

Węgry

2739

2224

515

18,80%

Wielka Brytania

11780

373

11407

96,83%

Włochy

13159

13152

7

0,05%

Źródło: http://pls.upu.int/pls/ap/ssp_report.main?p_language=AN&p_choice=BROWSE

Jakie są tendencje w Europie?

Może kilka przykładów.

Szwecja – Posten.se

Poczta Szwedzka już w roku 2001 zaczęła zamykać placówki pocztowe, które zostały zastąpione przez punkty obsługi klienta prowadzone przez prywatnych przedsiębiorców.

Nowa szwedzka sieć placówek składa się z trzech poziomów operacyjnych:

  1. Punkty agencyjne – najczęściej usytułowane w małych sklepach, na stoiskach i w kioskach.
  2. Placówki pocztowe – lokalizacje w większych sklepach i centrach handlowych, obsługiwane przez pracowników sklepu. Często otwarte w dłuższych godzinach.
  3. Centra biznesowe – obsługiwane i zarządzane bezpośrednio przez pocztę. Centra biznesowe mogą być używane przez klientów indywidualnych i biznesowych i są otwarte w dni powszednie od 7 do 19.

Wielka Brytania

Punkt pocztowy na stacji benzynowej

Punkt pocztowy w sklepie

Źródło: http://www.postoffice.co.uk/sites/default/files/PO_Network_Report_2013.pdf

To jak zorganizowany jest system dystrybucji usług pocztowych w Niemczech obrazuje najlepiej tekst zamieszczony pod poniższym linkiem:

Źródło: http://www.ris-muenchen.de/RII2/RII/DOK/BAANTRAG/1123657.pdf

a w Holandii:

Źródło: http://goamsterdam.about.com/od/Get-Around-Amsterdam/f/Where-Can-I-Find-A-Post-Office-In-Amsterdam.htm

Prywatni operatorzy potrafią być lepsi

Obrazuje to przykład brytyjski.

Grupa DX wygrała po raz kolejny przetarg na dostarczanie brytyjskich paszportów na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Brytyjskie MSW chwali DX za usługi znacznie przekraczające ich oczekiwania.

Ministerstwo wyliczyło, że w latach 2011-2012 kontrakt ten przyniósł oszczędności w wysokości 3,2 milionów funtów.

Grupa GI Solutions wygrała przetarg na stworzenie struktury poczty hybrydowej dla rządu.

Kontrakt, wart 1,5 miliarda funtów zawiera zaopatrzenie sektora publicznego w usługi pocztowe oraz pocztę hybrydową. Wartość sektora publicznego w Wielkiej Brytanii szacuje się na 650 milionów funtów dla usług tradycyjnych i 850 milionów dla poczty hybrydowej.

Źródło: http://postandparcel.info/34577/news/unity-hybrid-mail-wins-uk-government-contract/

http://postandparcel.info/52167/news/companies/dx-wins-home-office-praise-and-renewed-delivery-deal//

Co najbardziej cenią sobie Europejczycy korzystających z usług  pocztowych w agencjach zlokalizowanych w sklepach?

Oddajmy im głos.

 

Korzystający z  Agencji w sklepach (%)

Nie korzystający z Agencji w sklepach (%)

Wygoda lokalizacji

72

57

Godziny otwarcia

42

41

Zakres świadczonych usług

33

28

Jakość obsługi klienta

28

30

Wiedza obsługi

21

25

Dostępność lokalizacji

19

16

Kolejki

16

15

Prywatność

12

26

Poziom bezbieczeństwa

10

21

Stosowność do oferowania usług pocztowych

6

9

Wygląd

5

3

*Agencje pocztowe w sklepach rozumiane jako PO Local – Post Office Local – Punkt z usługami pocztowymi usytułowany poza placówką pocztową, najczęściej w sklepie spożywczym

Źródło: http://www.consumerfocus.org.uk/files/2012/05/Consumer-Focus-Open-all-hours1.pdf

I jeszcze jedna kwestia. Jaki model organizacji sieci placówek cenią Europejczycy? A no jest to:

„Punkt po drodze”

Niżej typy lokalizacji wskazane przez klientów jako najbardziej odpowiednie do odbierania przesyłek

Źródło: http://www.consumerfocus.org.uk/files/2012/05/Consumer-Focus-Open-all-hours1.pdf

http://www.consumerfocus.org.uk/files/2012/05/Consumer-Focus-Open-all-hours1.pdf

 

dr Rafał Zgorzelski- prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych, publicysta Mysl24.pl .

 

 

 

 

 

 

 

 

FacebookTwitter

Kwartalnik


Partnerzy
portalu

 

Polecamy