Dziś jest środa, 22 listopada 2017 roku. Imieniny : Cecylii, Jonatana, Marka

REKLAMA

Kwartalnik Myśl.pl

Kika tygodni temu jeden z prawicowych publicystów stwierdził, że „kultura prawicy nie interesuje, prawica jej nie rozumie i zrozumieć nie chce. Wydaje się, że kultura jest z założenia neutralna, a próby jej analizy i współtworzenia podejmuje tylko lewa strona”. Czy miał rację? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Warto jej jednak poszukać. Jeszcze ważniejszym zadaniem wydaje się być zrozumienie, czym jest kultura i jakie znaczenie może odegrać w zachęcaniu Polaków do społeczno-politycznej aktywności i odpowiedzialności. Nie chodzi tu jednak o groteskowy, czasem wręcz zaściankowy, produkt kulturopodobny, serwowany nam jakże często przez tak zwane media „niezależne”, ale o coś, co może stanowić trwały fundament zmian naszego narodu i państwa.


W numerze, który właśnie oddaliśmy do Państwa rąk, staramy się pokazać współczesne,  popkulturowe próby łączenia kultury z patriotyzmem. To muzyka hip-hopowa, grafika oraz inne nowoczesne formy wyrazu artystycznego. Liczymy na to, że numeru inicjatywy, o których piszemy, przysłużą się zwycięstwu narodowo-konserwatywnej prawicy na froncie walki o sztukę, kulturę i wychowanie. Oby rację miał Łukasz Moczydłowski, którego tekst pt. „Czas stworzyć manifest antyantysztuki!”, otwierający dyskusję na łamach niniejszego numeru, kończy się refleksją:  „Wydaje się, że przy takim programie sztuki nowoczesnej Polacy ze swoim głęboko zakodowanym, często nieuświadomionym pierwiastkiem buntu i znacznie powolniej biegnącymi procesami rozpadu, niż ma to miejsce u naszych zachodnich braci, świetnie nadają się do poniesienia płomienia irredenty przeciwko współczesnej antysztuce. Być może właśnie walka o nową sztukę pozwoli nam w końcu odrzucić – wraz z lewicową poprawnością polityczną – duszący nas od wieków kompleks pawia i papugi”.

W bieżącym numerze szczególnie polecam Państwa uwadze teksty z zakresu geopolityki: artykuł dr. Wojciecha Turka pt. „Od Pax americana do świata wielobiegunowego” oraz Krzysztofa Lalika zatytułowany „I’m not Charlie, not terrorist, not Muslim, but from Europe” . Poza tym jak zwykle sporo miejsca poświęcamy sprawom idei, polityki oraz historii. Przybliżamy także działania Wiedeńskiej Inicjatywy Narodowej – kolejnego środowiska, z którym nawiązaliśmy aktywną i owocną współpracę.

W imieniu całej redakcji życzę miłej lektury!
Krzysztof Tenerowicz
Redaktor naczelny „Myśl.pl”

 

Więcej…

_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
01/42 
start stop bwd fwd

MyślTV

FACEBOOK

Stanowisko Lewiatana, Polskiej Rady Biznesu i BCC w sprawie rozwoju konkurencji na rynku pocztowym w Polsce

Poniżej przekazujemy wspólne stanowisko Konfederacji Lewiatan, Polskiej Rady Biznesu i BCC w sprawie rozwoju konkurencji na rynku pocztowym w Polsce.

Rynek usług pocztowych w Polsce podlega powolnej liberalizacji. Jest to ważny aspekt wdrażania do krajowego porządku prawnego regulacji Unii Europejskiej, ale również wyraz dążenia do umożliwienia prawidłowej konkurencji pomiędzy podmiotami gospodarczymi zajmującymi się działalnością pocztową. Rynek usług pocztowych w Polsce – nadzorowany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – wkroczył bowiem w kluczową fazę przemian systemowych, jakie zostały już zrealizowane w innych krajach europejskich, takich jak Wielka Brytania, Szwecja czy Niemcy.

Jako reprezentanci środowisk przedsiębiorców – z uwagą śledzimy zmiany na rynku pocztowym w Polsce, w szczególności porządek funkcjonowania tej branży po wprowadzeniu nowej ustawy Prawo pocztowe, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2013 roku. Popieramy dążenia do uwolnienia rynku usług pocztowych w Polsce oraz do swobodnego rozwoju działalności gospodarczej i likwidacji monopolistycznych barier.

Wyrażamy swoje zaniepokojenie nasilonymi atakami na prywatnych operatorów pocztowych w związku z realizacją przez nich kontraktu na rzecz sądów powszechnych i prokuratur.

Kontraktu, co pragniemy mocno podkreślić, pozyskanego w drodze uczciwego i otwartego postępowania przetargowego, które – taką mamy nadzieję po spotkaniu z ministrem administracji i cyfryzacji – powinno być w przyszłości powtarzane również w odniesieniu do kolejnych kontraktów na obsługę jednostek sektora publicznego wykonywanych dotychczas wyłącznie przez Pocztę Polską.

Nasze szczególne wątpliwości budzi skala krytyki podjętej jeszcze przed uzyskaniem możliwości rzeczywistej oceny działalności prywatnych podmiotów w ramach kontraktu na obsługę sądów. Doceniamy innowacyjność prywatnych operatorów pocztowych i wyrażamy przekonanie, że może ona przynieść kolejne korzyści, zwłaszcza w obszarze dostępności placówek, zmiany systemowej rynku pocztowego w Polsce, jak również innowacyjnych rozwiązań. W szczególności podkreślić należy nowoczesne systemy informatyczne, które w istotny sposób mogą usprawnić pracę wymiaru sprawiedliwości i przyspieszyć przebieg postępowań sądowych. Dlatego wspieramy działania Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niezależnych Operatorów Pocztowych oraz firm w nim zrzeszonych, które od wielu lat są zaangażowane w budowanie konkurencyjnych wzorców i nowoczesnych zasad na polskim rynku pocztowym, wspierając jego konkurencyjność i pozytywnie wpływając na obniżanie poziomu cen usług pocztowych. Jesteśmy przekonani, że niewielkie błędy, które pojawiły się na początku realizacji kontraktu, zostały lub zostaną w krótkim czasie wyeliminowane i nie wpływają one na wysoką ocenę świadczonych usług.

Wyrażamy zaniepokojenie falą krytyki kwestionującej prawo podmiotu prywatnego do zabiegania o zamówienie publiczne, a tym samym podważającej prawo do konkurencji. Chcemy podkreślić skalę istotnych oszczędności, jakie Skarb Państwa odnotuje tylko na jednym zamówieniu – dzięki dopuszczeniu konkurencji ze strony firm prywatnych: 84,5 mln zł tytułem niższej ceny kontraktu oraz aż 93,5 mln z tytułu podatku VAT.

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że ustawodawca powinien wypracować jasne i przejrzyste procedury doręczeń – zwłaszcza w aspekcie tych przepisów prawa, które wzajemnie się wykluczają i są przyczyną wielu utrudnień dla nadawców, operatorów pocztowych i odbiorców korespondencji. W szczególności wskazujemy tu na różne tryby awizacji, różne druki zwrotnych potwierdzeń odbioru, różne druki awizo oraz różne zasady wydawania korespondencji awizowanej.

Równa konkurencja – w tym w ramach zamówień publicznych – jak również rzetelna ocena działalności to fundamentalne prawo przedsiębiorców działających w Polsce. Tym samym wszelkie podmioty i instytucje publiczne powinny odpowiedzialnie i rzeczowo oceniać zmiany zachodzące na rynku pocztowym w Polsce.

 

Konfederacja Lewiatan

Polska Rada Bizbesu

Business Center Club

 

 

 

FacebookTwitter

Kwartalnik


Partnerzy
portalu

 

Polecamy