Dziś jest wtorek, 21 listopada 2017 roku. Imieniny : Janusza, Marii, Reginy

REKLAMA

Kwartalnik Myśl.pl

Kika tygodni temu jeden z prawicowych publicystów stwierdził, że „kultura prawicy nie interesuje, prawica jej nie rozumie i zrozumieć nie chce. Wydaje się, że kultura jest z założenia neutralna, a próby jej analizy i współtworzenia podejmuje tylko lewa strona”. Czy miał rację? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Warto jej jednak poszukać. Jeszcze ważniejszym zadaniem wydaje się być zrozumienie, czym jest kultura i jakie znaczenie może odegrać w zachęcaniu Polaków do społeczno-politycznej aktywności i odpowiedzialności. Nie chodzi tu jednak o groteskowy, czasem wręcz zaściankowy, produkt kulturopodobny, serwowany nam jakże często przez tak zwane media „niezależne”, ale o coś, co może stanowić trwały fundament zmian naszego narodu i państwa.


W numerze, który właśnie oddaliśmy do Państwa rąk, staramy się pokazać współczesne,  popkulturowe próby łączenia kultury z patriotyzmem. To muzyka hip-hopowa, grafika oraz inne nowoczesne formy wyrazu artystycznego. Liczymy na to, że numeru inicjatywy, o których piszemy, przysłużą się zwycięstwu narodowo-konserwatywnej prawicy na froncie walki o sztukę, kulturę i wychowanie. Oby rację miał Łukasz Moczydłowski, którego tekst pt. „Czas stworzyć manifest antyantysztuki!”, otwierający dyskusję na łamach niniejszego numeru, kończy się refleksją:  „Wydaje się, że przy takim programie sztuki nowoczesnej Polacy ze swoim głęboko zakodowanym, często nieuświadomionym pierwiastkiem buntu i znacznie powolniej biegnącymi procesami rozpadu, niż ma to miejsce u naszych zachodnich braci, świetnie nadają się do poniesienia płomienia irredenty przeciwko współczesnej antysztuce. Być może właśnie walka o nową sztukę pozwoli nam w końcu odrzucić – wraz z lewicową poprawnością polityczną – duszący nas od wieków kompleks pawia i papugi”.

W bieżącym numerze szczególnie polecam Państwa uwadze teksty z zakresu geopolityki: artykuł dr. Wojciecha Turka pt. „Od Pax americana do świata wielobiegunowego” oraz Krzysztofa Lalika zatytułowany „I’m not Charlie, not terrorist, not Muslim, but from Europe” . Poza tym jak zwykle sporo miejsca poświęcamy sprawom idei, polityki oraz historii. Przybliżamy także działania Wiedeńskiej Inicjatywy Narodowej – kolejnego środowiska, z którym nawiązaliśmy aktywną i owocną współpracę.

W imieniu całej redakcji życzę miłej lektury!
Krzysztof Tenerowicz
Redaktor naczelny „Myśl.pl”

 

Więcej…

_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
01/42 
start stop bwd fwd

MyślTV

FACEBOOK

Niezależność i samodzielność, jako podstawy poglądów gospodarczych Władysława Grabskiego (Myśl.pl nr 29)

„Wielkie kryzysy miały tylko wielkie narody i umiały je przezwyciężyć, bo były wielkimi. Naród, który się ugnie przed kryzysem, może się w przyszłości uchroni od dalszych kryzysów, ale też wielkim na pewno nie zostanie.” tymi słowami Władysława Grabskiego, Krzysztof Rudzki rozpoczyna swój tekst „Niezależność i samodzielność, jako podstawy poglądów gospodarczych Władysława Grabskiego”. Rozważaniami nad ekonomicznymi poglądami premiera II RP dzieli się z czytelnikami na łamach najnowszego, 29. numeru kwartalnika „Myśl.pl”.

„W swoich rozważaniach, naczelną sprawą, jaką poruszał, był stosunek państwa do ekonomicznej pomocy z zagranicy. (…) Podstawą myślenia Grabskiego o gospodarce była samodzielność, której na pewno nie należy mylić ze skrajną autarkią. (…) Uważał, że zaciąganie pożyczek u podmiotów gry międzynarodowej, będzie prowadziło za sobą chęć grania tymi zobowiązaniami nie na korzyść Polski, ale zagranicy. (…) Grabski to nie doktryner, toteż dopuszczał możliwość zaciągania takich zobowiązań, ale tylko wówczas, gdy nie miały one perspektyw na konsekwencje w polityce zagranicznej i były zaciągane jedynie na korzystnych warunkach.

Uważał, że dążenie do niezależności gospodarczej musi być osiągnięte jeszcze innymi posunięciami Rządu. Nieodzowne miało być zmniejszenie potrzeb budżetowych. (…) Nie miał optymistycznych zapatrywań na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, ograniczony do ośmiu godzin dzień pracy, zasiłki.

Podobne miał zdanie o robotach publicznych, czyli np. budowaniu dróg, budynków użyteczności publicznej, pracach interwencyjnych etc. Te działania chciał przerzucić na samorządy, które, jak twierdził, lepiej znają potrzeby w swoich okolicach.

Obok cięć, szukał dodatkowych wpływów do budżetu. Uważał bowiem, że dobrym sposobem na ich wyzyskanie będzie wprowadzenie monopoli: spirytusowego, solnego, tytoniowego, sacharynowego, loteryjnego, zapałczanego (wydzierżawiony).

Reforma walutowa była kolejnym punktem, który świadczył o chęci dążenia Grabskiego do niezależności gospodarki narodowej.

Co ciekawe, autor w swojej publikacji przekłada wartości  tego wybitnego polityka,  na współczesną rzeczywistość: (…) Z nauki premiera możemy wyciągnąć wniosek, że w przyszłości, gdy zgłoszą się wierzyciele, odbije się to na naszych interesach. Kulisy wprowadzania tzw. „paktu fiskalnego” zdają się wskazywać, że ten okres zbliża się nieuchronnie, a w innych krajach, takich jak Grecja albo Cypr, już nastąpił.”

Tych, których interesuje wizja gospodarczej samodzielności państwa według Grabskiego, zapraszamy do lektury całego artykułu. W najnowszym numerze kwartalnika piszemy też m.in.:
o niewykorzystywanej szansie związanej z milionami Polaków mieszkających poza granicami naszego kraju,  o sytuacji Polaków na Wileńszczyźnie ( dr Krzysztof Kawęcki), o sytuacji Polaków na dawnych kresach (Tomasz Kisiel) oraz zagrożeniu jakie wiąże się z działalnością ukraińskiej „Swobody” (tekst dr Andrzeja Zapałowskiego). 

Nowy numer „Myśl.pl” to także solidna dawka idei, historii, gospodarki oraz kultury. Jak zawsze na łamach kwartalnika sporo też recenzji, relacji z ciekawych i ważnych wydarzeń  oraz zupełnie nowy dział „Myśl Młodych” redagowany przez młode pokolenie polskich narodowców. Zapraszamy do zakupu oraz lektury !  Kwartalnik dostępny w sieci salonów Empik.

Polecamy!

 

 

 

FacebookTwitter

Kwartalnik


Partnerzy
portalu

 

Polecamy