Dziś jest wtorek, 21 listopada 2017 roku. Imieniny : Janusza, Marii, Reginy

REKLAMA

Kwartalnik Myśl.pl

Kika tygodni temu jeden z prawicowych publicystów stwierdził, że „kultura prawicy nie interesuje, prawica jej nie rozumie i zrozumieć nie chce. Wydaje się, że kultura jest z założenia neutralna, a próby jej analizy i współtworzenia podejmuje tylko lewa strona”. Czy miał rację? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Warto jej jednak poszukać. Jeszcze ważniejszym zadaniem wydaje się być zrozumienie, czym jest kultura i jakie znaczenie może odegrać w zachęcaniu Polaków do społeczno-politycznej aktywności i odpowiedzialności. Nie chodzi tu jednak o groteskowy, czasem wręcz zaściankowy, produkt kulturopodobny, serwowany nam jakże często przez tak zwane media „niezależne”, ale o coś, co może stanowić trwały fundament zmian naszego narodu i państwa.


W numerze, który właśnie oddaliśmy do Państwa rąk, staramy się pokazać współczesne,  popkulturowe próby łączenia kultury z patriotyzmem. To muzyka hip-hopowa, grafika oraz inne nowoczesne formy wyrazu artystycznego. Liczymy na to, że numeru inicjatywy, o których piszemy, przysłużą się zwycięstwu narodowo-konserwatywnej prawicy na froncie walki o sztukę, kulturę i wychowanie. Oby rację miał Łukasz Moczydłowski, którego tekst pt. „Czas stworzyć manifest antyantysztuki!”, otwierający dyskusję na łamach niniejszego numeru, kończy się refleksją:  „Wydaje się, że przy takim programie sztuki nowoczesnej Polacy ze swoim głęboko zakodowanym, często nieuświadomionym pierwiastkiem buntu i znacznie powolniej biegnącymi procesami rozpadu, niż ma to miejsce u naszych zachodnich braci, świetnie nadają się do poniesienia płomienia irredenty przeciwko współczesnej antysztuce. Być może właśnie walka o nową sztukę pozwoli nam w końcu odrzucić – wraz z lewicową poprawnością polityczną – duszący nas od wieków kompleks pawia i papugi”.

W bieżącym numerze szczególnie polecam Państwa uwadze teksty z zakresu geopolityki: artykuł dr. Wojciecha Turka pt. „Od Pax americana do świata wielobiegunowego” oraz Krzysztofa Lalika zatytułowany „I’m not Charlie, not terrorist, not Muslim, but from Europe” . Poza tym jak zwykle sporo miejsca poświęcamy sprawom idei, polityki oraz historii. Przybliżamy także działania Wiedeńskiej Inicjatywy Narodowej – kolejnego środowiska, z którym nawiązaliśmy aktywną i owocną współpracę.

W imieniu całej redakcji życzę miłej lektury!
Krzysztof Tenerowicz
Redaktor naczelny „Myśl.pl”

 

Więcej…

_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
01/42 
start stop bwd fwd

MyślTV

FACEBOOK

O rozwój polskiej infrastruktury

By określić potrzeby infrastrukturalne Polski trzeba znać i rozumieć położenie naszego kraju w centralnej Europie, a także potrzeby rozwojowe poszczególnych regionów. Nasz kraj leży na przecięciu głównych szlaków komunikacyjnych Europy, co przy odpowiednim wykorzystaniu może diametralnie wzmocnić konkurencyjność i być kołem zamachowym rozwoju naszej gospodarki. Mamy bardzo korzystne uwarunkowania topograficzne właściwie całego terytorium, co w czasie pokoju jest naszym oczywistym atutem. Dla pełnego wykorzystania tych zalet konieczna jest m.in. rozbudowa, modernizacja i rewitalizacja istniejącej infrastruktury transportowej.

Ta Infrastruktura, odpowiednio wyposażona w nowoczesne rozwiązania technologiczne i planistyczne, musi wpłynąć na poprawę jakości życia narodu polskiego. Dlatego będziemy realizować następujące projekty:

1. Łódź centrum logistycznym centralnej Europy - Wnosimy by aglomeracja łódzka, wyposażona już w krzyżujące się we wszystkie kierunki autostrady, stała się centrum spedycyjnym i logistycznym Polski i Centralnej Europy. Ten węzeł trzeba wesprzeć przez budowę centralnego lotniska dla Polski, zlokalizowanego między Warszawą i Łodzią, a także budową kanału rzecznego na trasie Gliwice-Kraków-Łódź-Włocławek.

2. Szczecin-Poznań-Wrocław jako przeciwwaga dla Berlina - Berlin jako stolica Niemiec ze swoim olbrzymim potencjałem gospodarczym i politycznym, która leży tak blisko naszej granicy, niesie ze sobą wiele zagrożeń. By te ujemne skutki zniwelować, konieczne jest ścisłe, szybkie połączenia trasami szybkiego ruchu, a także szybkiej kolei potencjałów metropolii i miast na linii Szczecin, Piła, Poznań i Wrocław. Tylko ścisłe połączenie tych miast będzie realnym przeciwstawieniem się ekspansji stolicy Niemiec. Przypominam, że już w najbliższym czasie Berlin będzie wyposażony w olbrzymie lotnisko Brandenburgia, ma planowaną obwodnicę rzeczną , dziś posiada połączenia autostradowe we wszystkich kierunkach. Tylko spójnie połączony i ukształtowany obszar Szczecina, Poznania i Wrocławia, będzie mógł konkurować z Berlinem. Fundamentalną rolę odgrywa tu oś Szczecin-Świnoujście wraz z ich portami, stoczniami i koniecznym tunelem do Świnoujścia. My wprowadzimy te plany w życie, przez co diametralnie przyczynimy się do rozwoju zachodniej Polski.

3. Rozbudowa kanałów rzecznych – jesteśmy za stworzeniem nowoczesnej infrastruktury śródlądowych dróg wodnych. Dziś rzeka Odra i Warta już stanowią integralną część środkowoeuropejskiego korytarza transportowego, który jeszcze wsparty przekopaniem kanału Odra-Dunaj, zapewni najkorzystniejsze połączenie krajów skandynawskich z Europą Środkową, Półwyspem Apenińskim i Bałkanami. Inwestycja ta sprawi, że port Szczecin-Świnoujście będzie konkurencyjny z Hamburgiem i da pracę setkom polskich firm. Następnie uzupełnimy tę trasę kanałem rzecznym Gliwice-Kraków-Łódz-Włocławek. W przyszłości będziemy dążyć do budowy kanału Wisła(Łódź)-Prypeć-Dniepr by i tym kanałem połączyć nasz potencjał z morzem czarnym, a będzie to jedyna droga wodna wschód-zachód. Przyszłe porty i stocznie rzeczne w Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy i Opolu staną się kołami zamachowymi rozwoju tych regionów. Jesteśmy świadomi, że jest to najtańszy i ekologiczny środek transportu.

4. Szybki dostęp kolejowy i drogowy do Wilna, Lwowa - udrożnimy połączenia z portów w Gdyni i Gdańsku ze wschodnią Europą, w tym celu przeprowadzimy trasę szybkiego ruchu z trójmiasta przez Olsztyn do Białegostoku. Polacy z kresów muszą mieć szybkie i bezpieczne połączenia ze swoim krajem.

5. Tiry na Tory – By ograniczyć liczbę wypadków i poprawić bezpieczeństwo na naszych drogach, będziemy za tworzeniem na granicach państwa węzłów kolejowych, przystosowanych do transportu samochodów ciężarowych.

6. Odbudowa i modernizacja transportu zbiorowego – Tutaj priorytetem jest przebudowa tego potencjału na obszarach metropolitarnych.

7. Olsztyn jako przeciwwaga dla Królewca – Stolica Warmii i Mazur musi stać się silnym centrum gospodarczym, kulturalnym i naukowym, bardzo dobrze skomunikowanym z innymi regionami, by stać się centrum tego regionu europy.

8. Ściana wschodnia - popieramy budowę trasy szybkiego ruchu na linii Wilno-Białystok-Lublin-Tarnobrzeg-Rzeszów-Koszyce.

9. Środki unijne czyli polskie - Budżet UE, pochodzi z wpłat z budżetów państw narodowych. Duża ich część idzie na biurokrację i nikomu niepotrzebne programy, a to co do nas wraca zostaje efektownie oznaczone jako współfinansowanie przez UE. W przyszłości przy wszystkich inwestycjach muszą stanąć tablice z godłem Polski i informacją, ile realnie nasz kraj zapłacił za tą inwestycje. Obnaży to obłudę Unii Europejskiej. Czy tak ambitne projekty są wykonalne? Pamiętajmy, że już w przeszłości narodowcy byli prekursorami wielu ambitnych projektów. To już przed wojną współtworzony przez nas rząd podejmował decyzję o budowie portu morskiego w Gdyni. Obecnie to nasz kolega, min. Gospodarki Morskiej Rafał Wiechecki, członek MW podejmował decyzję o budowie gazoportu w Świnoujściu, to on doprowadził do zakończenia budowy Trasy Kwiatkowskiego do portu w Gdyni i przebudowy trasy dojazdowej do portu w Szczecinie. To nasz kolega, były prezes Fundacji im. Romana Dmowskiego, wicemarszałek Bogusław Kowalski tworzył Koleje Mazowieckie, do dziś wzorcowo rozwijającą się spółkę kolei samorządowych.

By te wszystkie plany wykonać, niezbędny jest silny polski ruch narodowy, silny programowo i personalnie. Naszą wieloletnią pracą pokażemy, że tylko Ruch Narodowy jest gwarantem budowy nowoczesnego państwa wszystkich Polaków.

 

Sylwester Chruszcz- architekt, był poseł do Parlamentu Europejskiego, członek zarządu głównego Ruchu Narodowego.

FacebookTwitter

Kwartalnik


Partnerzy
portalu

 

Polecamy