Dziś jest sobota, 18 listopada 2017 roku. Imieniny : Klaudyny, Romana, Tomasza

REKLAMA

Kwartalnik Myśl.pl

Kika tygodni temu jeden z prawicowych publicystów stwierdził, że „kultura prawicy nie interesuje, prawica jej nie rozumie i zrozumieć nie chce. Wydaje się, że kultura jest z założenia neutralna, a próby jej analizy i współtworzenia podejmuje tylko lewa strona”. Czy miał rację? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Warto jej jednak poszukać. Jeszcze ważniejszym zadaniem wydaje się być zrozumienie, czym jest kultura i jakie znaczenie może odegrać w zachęcaniu Polaków do społeczno-politycznej aktywności i odpowiedzialności. Nie chodzi tu jednak o groteskowy, czasem wręcz zaściankowy, produkt kulturopodobny, serwowany nam jakże często przez tak zwane media „niezależne”, ale o coś, co może stanowić trwały fundament zmian naszego narodu i państwa.


W numerze, który właśnie oddaliśmy do Państwa rąk, staramy się pokazać współczesne,  popkulturowe próby łączenia kultury z patriotyzmem. To muzyka hip-hopowa, grafika oraz inne nowoczesne formy wyrazu artystycznego. Liczymy na to, że numeru inicjatywy, o których piszemy, przysłużą się zwycięstwu narodowo-konserwatywnej prawicy na froncie walki o sztukę, kulturę i wychowanie. Oby rację miał Łukasz Moczydłowski, którego tekst pt. „Czas stworzyć manifest antyantysztuki!”, otwierający dyskusję na łamach niniejszego numeru, kończy się refleksją:  „Wydaje się, że przy takim programie sztuki nowoczesnej Polacy ze swoim głęboko zakodowanym, często nieuświadomionym pierwiastkiem buntu i znacznie powolniej biegnącymi procesami rozpadu, niż ma to miejsce u naszych zachodnich braci, świetnie nadają się do poniesienia płomienia irredenty przeciwko współczesnej antysztuce. Być może właśnie walka o nową sztukę pozwoli nam w końcu odrzucić – wraz z lewicową poprawnością polityczną – duszący nas od wieków kompleks pawia i papugi”.

W bieżącym numerze szczególnie polecam Państwa uwadze teksty z zakresu geopolityki: artykuł dr. Wojciecha Turka pt. „Od Pax americana do świata wielobiegunowego” oraz Krzysztofa Lalika zatytułowany „I’m not Charlie, not terrorist, not Muslim, but from Europe” . Poza tym jak zwykle sporo miejsca poświęcamy sprawom idei, polityki oraz historii. Przybliżamy także działania Wiedeńskiej Inicjatywy Narodowej – kolejnego środowiska, z którym nawiązaliśmy aktywną i owocną współpracę.

W imieniu całej redakcji życzę miłej lektury!
Krzysztof Tenerowicz
Redaktor naczelny „Myśl.pl”

 

Więcej…

_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
01/42 
start stop bwd fwd

MyślTV

FACEBOOK

Ruszyła III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Organizatorzy: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego oraz Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, Stowarzyszenie Odra-Niemen, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego, Fundacja im. Bolesława Chrobrego.

REGULAMIN KONKURSU:

Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160):

"W hołdzie "Żołnierzom Wyklętym" – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu... "

Cele Konkursu:

1.   Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
2. Upowszechnianie wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej.
3. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.
4. Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów.
5. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963.
6. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie światowej.
7. Wzbogacenie wiedzy historycznej o nieznane wcześniej treści na temat Żołnierzy Wyklętych (niepublikowane wspomnienia, zdjęcia i pamiątki rodzinne).

 Kategorie prac.

Uczestnik przygotowuje pracę w jednej z podanych kategorii:
1.  Esej o Żołnierzach Wyklętych lub wspomnienia kombatanta.
2. Praca multimedialna o Żołnierzach Wyklętych. (Można wykorzystać dostępne zdjęcia, muzykę i filmy z polecanych stron internetowych pod warunkiem podania źródła.)
3. Praca plastyczna o Żołnierzach Wyklętych – Bohaterach Niezłomnych.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
•    uczniowie szkół gimnazjalnych
•    uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Kryteria oceniania.

1. Poprawność merytoryczna – zgodność treści z prawdą historyczną o Żołnierzach Wyklętych, umiejscowienie postaci i wydarzeń w czasie i przestrzeni; opisanie kontekstu historycznego.
2. Oryginalność ujęcia tematu i autorefleksja.
3. Poprawność językowa.
4.  Estetyka pracy.
5. Autorem pracy może być tylko jeden uczeń pracujący samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela.
6.  Plagiaty oraz skopiowane grafiki bez podania źródła nie będą podlegać ocenie.
7. W pracy plastycznej organizator nie stawia żadnych ograniczeń w użytej technice plastycznej i wybranych środkach wyrazu.

 Parametry prac konkursowych:

1. Pod tytułem pracy należy napisać, czy praca  była samodzielna, czy pod kierunkiem nauczyciela.
2.  Prace pisemne w kategorii szkół gimnazjalnych powinny zawierać 2-5 stron tekstu formatu A4. Prace pisemne w kategorii szkół ponadgimnazjalnych powinny zawierać 3-7 stron tekstu formatu A4. Tekst zasadniczy – czcionka Times New Roman, 12, odstęp 1;
przypisy – czcionka Times New Roman, 10, odstęp 1. Powyższe limity nie dotyczą zdjęć i grafik.
3. Prace multimedialne: prezentacje nie mogą zawierać więcej niż 30 slajdów, a filmy nie mogą być dłuższe niż 5 min.
4. Prace plastyczne powinny być wykonane w formacie min. A3, maks. A2 techniką dowolną, pozwalającą na przesłanie pracy przesyłką pocztową.
5. Prace powinny być opatrzone na kopercie dopiskiem „Konkurs o Żołnierzach Wyklętych”. Dodatkowo każda praca musi być podpisana na wydruku papierowym albo na płycie CD albo na odwrocie pracy plastycznej w następujący sposób: autor, tytuł, klasa, szkoła, adres szkoły (z kodem pocztowym i numerem telefonu).
6. Do każdej pracy musi być obowiązkowo dołączone oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka. W przypadku pełnoletnich uczestników – zgoda uczestników na przetwarzanie danych osobowych. (Wzór oświadczenia jest w załączniku do Regulaminu).

Przebieg Konkursu:

I etap – prace konkursowe przyjmowane są w jednym z 5 regionów:
1. Lublin - województwa: lubelskie, podkarpackie, mazowieckie, świętokrzyskie;
adres: Gimnazjum nr 19 w Lublinie, ul. Szkolna 6, 20-124 Lublin, tel.: 691-018-871;
2. Poznań - województwa: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie;
adres: Związek Żołnierzy NSZ Okręg Wielkopolski, ul. J.H. Dąbrowskiego 3/2, 60-838 Poznań, tel.: 883-044-933;
3. Szczecin - województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie;
adres: Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział w Szczecinie, ul. Kaszubska 20/3, 70-402 Szczecin, tel.: 601-856-738;
4. Wrocław - województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie;
adres: Stowarzyszenie Odra-Niemen, ul. Kościuszki 35F, 50-011 Wrocław, tel.: 607-440-176;
5. Białystok - województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;
adres: Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Podlaski, ul. Wasilkowska 45, 15-117 Białystok, tel.: 507-325-402.
Podsumowanie etapów regionalnych i wręczenie nagród odbędzie się w Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i Białymstoku w dniu 1 marca 2014 roku. Podsumowanie etapu regionalnego w Lublinie odbędzie się w dniu finału konkursu ogólnopolskiego.
Komisje konkursowe I etapu regionalnego typują do finału ogólnopolskiego najlepsze prace z każdej kategorii.
II etap – uroczyste podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w Lublinie 28 marca 2014 roku.

 Harmonogram Konkursu:

1. Prace konkursowe w I etapie konkursów regionalnych należy przesyłać do 15 stycznia 2014 roku na adresy organizatorów regionalnych w zależności od województwa w jakim znajduje się szkoła. W przypadku prac nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o zakwalifikowaniu do Konkursu decyduje data stempla pocztowego.
2. Wyniki Konkursu – etapów regionalnych będą ogłoszone 20 lutego 2014 roku na stronie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych: www.nsz.com.pl oraz na stronach organizatorów konkursu: www.gim19.lublin.pl, www.4lo.lublin.pl, www.odraniemen.org, www.bch.org.pl.
3. Podsumowanie I etapu Konkursu regionalnego, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 1 marca 2014 roku w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu uroczystego wręczenia nagród.
4. Podsumowanie II etapu Konkursu, wręczenie nagród i dyplomów laureatom etapu ogólnopolskiego odbędzie się 28 marca 2014 roku w Lublinie. Podsumowanie etapu regionalnego w Lublinie odbędzie się również 28 marca 2014 roku w Lublinie.

Nagrody:

1. W każdej z dwóch kategorii wiekowych i trzech kategorii tematycznych przyznaje się nagrody za miejsce I, II i III.
2. Jury ma prawo do przyznania wyróżnień i nagród specjalnych.
3. Współorganizatorzy i związki kombatanckie mogą wyróżnić najlepsze prace np. za prace związane z Kresami Wschodnimi.
4. Dla laureatów Konkursu przewidziane są dyplomy, nagrody rzeczowe m.in. sprzęt elektroniczny i książki.
5. Nagrodą dla zdobywców pierwszych miejsc w II etapie Konkursu jest udział w edukacyjnej wyprawie historycznej na Wileńszczyznę organizowanej przez Stowarzyszenie Odra-Niemen, według regulaminu wycieczki.
6. Nieodebrane nagrody nie będą przesyłane pocztą.

Zasady uczestnictwa:

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
2. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
3. Konkurs ma charakter jawny.
4. Członkowie rodzin członków Jury do drugiego stopnia pokrewieństwa nie mogą brać udziału w Konkursie.
5. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów Konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji.
6. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy odpowiadają za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych osób trzecich w zgłoszonej pracy i zobowiązani są do pokrycia wyrządzonej szkody oraz do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw organizatorów Konkursu oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw osób trzecich przez autorów zgłoszonych do Konkursu prac.
7. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy wyrażają zgodę na prawo organizatorów Konkursu do nieodpłatnej prezentacji całości lub części wszystkich prac zgłoszonych do Konkursu na wymienionych polach eksploatacji: na wystawach i innych imprezach publicznych, w Internecie, w materiałach informacyjnych i promocyjnych, publikacjach, informacjach prasowych i telewizyjnych oraz na udostępnianie tych prac innym zainteresowanym podmiotom w celu ich nieodpłatnej prezentacji na wymienionych polach eksploatacji. Zgoda udzielana jest na czas nieograniczony.
8. Nadesłane w Konkursie prace stają się własnością Fundacji im. Kazimierza Wielkiego.
9. Prace wspomnieniowe, udokumentowane, zawierające nieznane wcześniej treści i pamiątki rodzinne zostaną przekazane przez organizatorów Konkursu do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.

Więcej na : http://nsz.com.pl/index.php/nsz/1000-3-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-historyczno-literackiego-qonierze-wyklci-bohaterowie-niezomniq

 

 

FacebookTwitter

Kwartalnik


Partnerzy
portalu

 

Polecamy