Dziś jest sobota, 18 listopada 2017 roku. Imieniny : Klaudyny, Romana, Tomasza

REKLAMA

Kwartalnik Myśl.pl

Kika tygodni temu jeden z prawicowych publicystów stwierdził, że „kultura prawicy nie interesuje, prawica jej nie rozumie i zrozumieć nie chce. Wydaje się, że kultura jest z założenia neutralna, a próby jej analizy i współtworzenia podejmuje tylko lewa strona”. Czy miał rację? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Warto jej jednak poszukać. Jeszcze ważniejszym zadaniem wydaje się być zrozumienie, czym jest kultura i jakie znaczenie może odegrać w zachęcaniu Polaków do społeczno-politycznej aktywności i odpowiedzialności. Nie chodzi tu jednak o groteskowy, czasem wręcz zaściankowy, produkt kulturopodobny, serwowany nam jakże często przez tak zwane media „niezależne”, ale o coś, co może stanowić trwały fundament zmian naszego narodu i państwa.


W numerze, który właśnie oddaliśmy do Państwa rąk, staramy się pokazać współczesne,  popkulturowe próby łączenia kultury z patriotyzmem. To muzyka hip-hopowa, grafika oraz inne nowoczesne formy wyrazu artystycznego. Liczymy na to, że numeru inicjatywy, o których piszemy, przysłużą się zwycięstwu narodowo-konserwatywnej prawicy na froncie walki o sztukę, kulturę i wychowanie. Oby rację miał Łukasz Moczydłowski, którego tekst pt. „Czas stworzyć manifest antyantysztuki!”, otwierający dyskusję na łamach niniejszego numeru, kończy się refleksją:  „Wydaje się, że przy takim programie sztuki nowoczesnej Polacy ze swoim głęboko zakodowanym, często nieuświadomionym pierwiastkiem buntu i znacznie powolniej biegnącymi procesami rozpadu, niż ma to miejsce u naszych zachodnich braci, świetnie nadają się do poniesienia płomienia irredenty przeciwko współczesnej antysztuce. Być może właśnie walka o nową sztukę pozwoli nam w końcu odrzucić – wraz z lewicową poprawnością polityczną – duszący nas od wieków kompleks pawia i papugi”.

W bieżącym numerze szczególnie polecam Państwa uwadze teksty z zakresu geopolityki: artykuł dr. Wojciecha Turka pt. „Od Pax americana do świata wielobiegunowego” oraz Krzysztofa Lalika zatytułowany „I’m not Charlie, not terrorist, not Muslim, but from Europe” . Poza tym jak zwykle sporo miejsca poświęcamy sprawom idei, polityki oraz historii. Przybliżamy także działania Wiedeńskiej Inicjatywy Narodowej – kolejnego środowiska, z którym nawiązaliśmy aktywną i owocną współpracę.

W imieniu całej redakcji życzę miłej lektury!
Krzysztof Tenerowicz
Redaktor naczelny „Myśl.pl”

 

Więcej…

_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
01/42 
start stop bwd fwd

MyślTV

FACEBOOK

Sejmik Małopolski protestuje przeciw działaniu dyrekcji Teatru Starego w Krakowie

Podczas dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego, radni przyjęli rezolucje wyrażającą dezaprobatę wobec: wolności wypowiedzi realizowanej przez dyrekcję Narodowego Teatru Starego w Krakowie”Jednocześnie radni postanowili  zwrócić się do ministra kultury i dziedzictwa narodowego o  zaniechanie finansowania ze środków publicznych: „artystycznych eksperymentów, naruszających poczucie przyzwoitości i granice dobrego smaku”.

W treści rezolucji przeczytać możemy m.in. "W poczuciu odpowiedzialności za racjonalne, efektywne i etyczne wydatkowanie środków publicznych na kulturę apelujemy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, aby środki publiczne nie stanowiły podstawy finansowania rzekomo artystycznych eksperymentów, które w rzeczywistości wymierzone są w poczucie przyzwoitości, normy etyczne i normy współżycia społecznego".

Za przyjęciem rezolucji głosowało 16 radnych z Platformy Obywatelskiej, Solidarnej Polski, Prawa i Sprawiedliwości oraz PSL, przeciw było 4 z Platformy Obywatelskiej, SLD oraz PSL, 4 (PO i niezrzeszony) wstrzymało się od głosu.

W tle dzisiejszej rezolucji Sejmiku Małopolskiego znajdują się zarówno protest przeciw kierującemu Teatrem Starym w Krakowie, Janowi Klacie jak i rezygnacja dużej części zespołu Teatru z udziału w sztuce na  podstawie "Nie-Boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego w reżyserii 0liviera Frljića. Po próbach do tej ostatniej, z gry w niej zrezygnowali m.in.  Anna Dymna, Bolesław Brzozowski, Tadeusz Huk, Jacek Romanowski i Krzysztof Zawadzki.   

Biorąc pod uwagę fakt, że inicjatorami podjęcia dzisiejszej rezolucji byli radni Platformy Obywatelskiej, warto wyrazić nadzieję, że nie będzie to ostatni zwiastun zachowania resztek rozsądku wśród partii rządzącej…

 

                                                                                                                                  (red.)

 

 

 

FacebookTwitter

Kwartalnik


Partnerzy
portalu

 

Polecamy