Dziś jest sobota, 18 listopada 2017 roku. Imieniny : Klaudyny, Romana, Tomasza

REKLAMA

Kwartalnik Myśl.pl

Kika tygodni temu jeden z prawicowych publicystów stwierdził, że „kultura prawicy nie interesuje, prawica jej nie rozumie i zrozumieć nie chce. Wydaje się, że kultura jest z założenia neutralna, a próby jej analizy i współtworzenia podejmuje tylko lewa strona”. Czy miał rację? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Warto jej jednak poszukać. Jeszcze ważniejszym zadaniem wydaje się być zrozumienie, czym jest kultura i jakie znaczenie może odegrać w zachęcaniu Polaków do społeczno-politycznej aktywności i odpowiedzialności. Nie chodzi tu jednak o groteskowy, czasem wręcz zaściankowy, produkt kulturopodobny, serwowany nam jakże często przez tak zwane media „niezależne”, ale o coś, co może stanowić trwały fundament zmian naszego narodu i państwa.


W numerze, który właśnie oddaliśmy do Państwa rąk, staramy się pokazać współczesne,  popkulturowe próby łączenia kultury z patriotyzmem. To muzyka hip-hopowa, grafika oraz inne nowoczesne formy wyrazu artystycznego. Liczymy na to, że numeru inicjatywy, o których piszemy, przysłużą się zwycięstwu narodowo-konserwatywnej prawicy na froncie walki o sztukę, kulturę i wychowanie. Oby rację miał Łukasz Moczydłowski, którego tekst pt. „Czas stworzyć manifest antyantysztuki!”, otwierający dyskusję na łamach niniejszego numeru, kończy się refleksją:  „Wydaje się, że przy takim programie sztuki nowoczesnej Polacy ze swoim głęboko zakodowanym, często nieuświadomionym pierwiastkiem buntu i znacznie powolniej biegnącymi procesami rozpadu, niż ma to miejsce u naszych zachodnich braci, świetnie nadają się do poniesienia płomienia irredenty przeciwko współczesnej antysztuce. Być może właśnie walka o nową sztukę pozwoli nam w końcu odrzucić – wraz z lewicową poprawnością polityczną – duszący nas od wieków kompleks pawia i papugi”.

W bieżącym numerze szczególnie polecam Państwa uwadze teksty z zakresu geopolityki: artykuł dr. Wojciecha Turka pt. „Od Pax americana do świata wielobiegunowego” oraz Krzysztofa Lalika zatytułowany „I’m not Charlie, not terrorist, not Muslim, but from Europe” . Poza tym jak zwykle sporo miejsca poświęcamy sprawom idei, polityki oraz historii. Przybliżamy także działania Wiedeńskiej Inicjatywy Narodowej – kolejnego środowiska, z którym nawiązaliśmy aktywną i owocną współpracę.

W imieniu całej redakcji życzę miłej lektury!
Krzysztof Tenerowicz
Redaktor naczelny „Myśl.pl”

 

Więcej…

_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
01/42 
start stop bwd fwd

MyślTV

FACEBOOK

Tożsamościowa kontrkultura Torunium - wernisaż Krystiana Papierkiewicza

17 stycznia br. w Galerii „Omega” Towarzystwo Torunium im. Antoniego Bolta oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Toruniu zorganizowały tożsamościowy autorski wernisaż Krystiana Papierkiewicza, działacza społecznego i narodowego, członka Towarzystwa Torunium, a zarazem absolwenta  Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wśród gości obecnych na wernisażu pojawili się inni toruńscy artyści, profesorowie i wykładowcy UMK, radni miejscy oraz rodzina i przyjaciele autora, pośród których nie zabrakło również  działaczy Torunium.Wystawa zatytułowana „Ostatnie drzwi przed niebem” przedstawia 12 prac, które stanowią ilustrację do poematów przypisywanych Mikołajowi Kopernikowi „Semptem Sidera”, a także do tomiku wierszy Charles'a Baudelaire'a pt. „Kwiaty zła”. Otwierający wystawę sekretarz  Oddziału Okręgowego KS „Civitas Christiana” w Toruniu p. Jan Biesek zwrócił uwagę na pozorną sprzeczność tematyczną prac. Z jednej bowiem strony uduchowione obrazy wychwalające piękno i dobro, przenoszące człowieka w transcendencję, z drugiej pełne melancholii, smutku i brzydoty, które wyzwalały w człowieku diametralnie inne odczucia. Obrazy te jednak odzwierciedlają charakter ziemskiej pielgrzymki ludzi do wieczności. Następnie głos zabrał kurator Galerii „Omega”, Marek Hoffmann, uznany toruński malarz, który omówił walory artystyczne wszystkich dzieł autora.

Obrazy Krystiana Papierkiewicza są swoistym wyrazem jego bezkompromisowych przekonań oscylujących zarówno wokół kwestii stricte religijnych jak i tych wprost społeczno-politycznych. Swoją treścią i poziomem udowadniają, że tożsamościowa, by nie powiedzieć, iście narodowa ofensywa w dziedzinie kultury i kontrkultury bazując na duchu wyzwolenia od egoizmu, konsumpcjonizmu, materializmu, schematyzmu i doktrynerstwa poprawności politycznej ma się całkiem dobrze. Bo jak ujął prezes Boltczyków, Norbert Wasik, celem Towarzystwa Torunium im. Antoniego Bolta – „(…) bynajmniej nie jest reorganizacja współczesnej kultury, ale opcja zastąpienia jej nową. Występując przeciwko współczesnej konsumpcyjnej kulturze oraz systemowi społecznemu i politycznemu utrwalającemu jej przejawy odrzucamy  wartości, normy zachowania i styl życia prezentowane przez obecny system, z którym, mówiąc bez ogródek, najzwyczajniej działacze Torunium nie chcą mieć nic wspólnego”.  /ma &nw/

Galeria „Omega” rozpoczęła swą działalność na początku lat siedemdziesiątych. Była jedyną galerią w Toruniu dającą szansę artystycznego debiutu młodym absolwentom Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz prezentacji twórczości inspirowanej wartościami religijnymi i patriotyccznym. Przez kolejne lata pojawiły się dziesiątki wystaw w wielu przypadkach wybitnych twórców jak Niesiołowski, Nikifor i wielu innych. Do dziś nieprzerwanie Galeria „Omega” stanowi szczególne miejsce integracji środowiska artystycznego oraz intelektualnego Torunia. W wielu przypadkach wernisaże stanowią interdyscyplinarną formą wyrazu artystycznego, co poprzez swą różnorodność nabiera cech oryginalnej prowokacji. Kontynuowana od tylu lat praca galerii już tym potwierdza i uzasadnia potrzebę swego istnienia. Na uwagę zasługuje fakt, że od ponad trzydziestu lat kuratorem galerii pozostaje artysta plastyk Marek Hoffmann. Galeria „Omega” stanowi integralny element działalności Oddziału Toruńskiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

 

ŹRÓDŁO: www.ttorunium.pl

www.facebook.com/Torunium

 

 

 

 

 

FacebookTwitter

Kwartalnik


Partnerzy
portalu

 

Polecamy