Dziś jest środa, 18 października 2017 roku. Imieniny : Hanny, Klementyny, Łukasza

REKLAMA

Kwartalnik Myśl.pl

Kika tygodni temu jeden z prawicowych publicystów stwierdził, że „kultura prawicy nie interesuje, prawica jej nie rozumie i zrozumieć nie chce. Wydaje się, że kultura jest z założenia neutralna, a próby jej analizy i współtworzenia podejmuje tylko lewa strona”. Czy miał rację? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Warto jej jednak poszukać. Jeszcze ważniejszym zadaniem wydaje się być zrozumienie, czym jest kultura i jakie znaczenie może odegrać w zachęcaniu Polaków do społeczno-politycznej aktywności i odpowiedzialności. Nie chodzi tu jednak o groteskowy, czasem wręcz zaściankowy, produkt kulturopodobny, serwowany nam jakże często przez tak zwane media „niezależne”, ale o coś, co może stanowić trwały fundament zmian naszego narodu i państwa.


W numerze, który właśnie oddaliśmy do Państwa rąk, staramy się pokazać współczesne,  popkulturowe próby łączenia kultury z patriotyzmem. To muzyka hip-hopowa, grafika oraz inne nowoczesne formy wyrazu artystycznego. Liczymy na to, że numeru inicjatywy, o których piszemy, przysłużą się zwycięstwu narodowo-konserwatywnej prawicy na froncie walki o sztukę, kulturę i wychowanie. Oby rację miał Łukasz Moczydłowski, którego tekst pt. „Czas stworzyć manifest antyantysztuki!”, otwierający dyskusję na łamach niniejszego numeru, kończy się refleksją:  „Wydaje się, że przy takim programie sztuki nowoczesnej Polacy ze swoim głęboko zakodowanym, często nieuświadomionym pierwiastkiem buntu i znacznie powolniej biegnącymi procesami rozpadu, niż ma to miejsce u naszych zachodnich braci, świetnie nadają się do poniesienia płomienia irredenty przeciwko współczesnej antysztuce. Być może właśnie walka o nową sztukę pozwoli nam w końcu odrzucić – wraz z lewicową poprawnością polityczną – duszący nas od wieków kompleks pawia i papugi”.

W bieżącym numerze szczególnie polecam Państwa uwadze teksty z zakresu geopolityki: artykuł dr. Wojciecha Turka pt. „Od Pax americana do świata wielobiegunowego” oraz Krzysztofa Lalika zatytułowany „I’m not Charlie, not terrorist, not Muslim, but from Europe” . Poza tym jak zwykle sporo miejsca poświęcamy sprawom idei, polityki oraz historii. Przybliżamy także działania Wiedeńskiej Inicjatywy Narodowej – kolejnego środowiska, z którym nawiązaliśmy aktywną i owocną współpracę.

W imieniu całej redakcji życzę miłej lektury!
Krzysztof Tenerowicz
Redaktor naczelny „Myśl.pl”

 

Więcej…

_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
01/42 
start stop bwd fwd

MyślTV

FACEBOOK

Kwartalnik

Nasza inicjatywa jest odpowiedzią na zapotrzebowanie czytelników na regularnie ukazujące się czasopismo, które będzie poruszało wszystkie aspekty idei narodowej i formułowało jej współczesną wykładnię.

Celem pisma jest zarówno przedstawianie poglądów szeroko rozumianego ruchu narodowego na sprawy dzisiejsze, jak i prezentacja relacji narodowej myśli do zdarzeń minionych.

Będziemy poruszać się w dziedzinach polityki, gospodarki, społeczeństwa, wydarzeń międzynarodowych, historii i kultury. Nie oszczędzimy jednak żażdego tematu, który będzie wymagał zajęcia narodowego stanowiska.

Myśl społeczno-polityczna, żeby się rozwijać, musi być twórcza, różnorodna i ciągle weryfikowana nie tylko przez konkurencyjne prądy, ale przede wszystkim przez dyskusję wewnątrz jej środowiska. Taką zasadą kierujemy się w naszej redakcyjnej pracy.

Mamy nadzieję, że nasze wysiłki zostaną docenione i już niedługo kwartalnik "Myśl.pl" stanie się ważnym elementem kształtującym opinie kolejnego pokolenia młodych Polaków.

Zapraszamy do lektury i przemyśleń.

 

Redaktor naczelny:
Krzysztof Tenerowicz

Zastępca redaktora naczelnego:
dr Marian Szołucha

Sekretarz redakcji:
Sylwester Chruszcz

Zespół:

Rafał Wiechecki, Sławomir Pszenny, Karol Wołek, Bartłomiej Królikowski, dr Andrzej Krzystyniak, Łukasz Reszczyński, Piotr Zych, Karol Kaźmierczak, Krzysztof Gędłek, Łukasz Moczydłowski, Maciej Eckardt, Tomasz Kisiel, dr Bartosz Józwiak, dr Rafał Łatka, Adam Andruszkiewicz

Stali współpracownicy:
dr Rafał Zgorzelski, Wojciech Chudzik, Anna Maria Siarkowska, dr Marek Kawa, Przemysław Stolarski, Michał Wałach, dr Dariusz Kucharski, Dominika Jabłońska, dr Przemysław Benken, prof. Mieczysław Ryba, ks. Tadeusz Isakowicz- Zaleski, dr Lech Haydukiewicz, Marcin Palade, Tomasz Rzymkowski, Kamil Sulej, Maciej, dr Krzysztof Kawęcki,  Szepietowski,  Karol Podstawka, Damian Zakrzewski, dr Arkadiusz Meller, Dariusz Wasilewski, dr Jacek Misztal, dr Rafał Dobrowolski, Paweł Kurtyka, dr Marta Cywińska, Joanna Telus-Zysnarska, dr Andrzej Zapałowski

 

Na naszych łamach publikowali m.in.:

prof. dr hab. Łukasz Czuma wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, autor licznych prac z zakresu ekonomii i historii, w PRL działacz niepodległościowej organizacji Ruch oraz uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela

prof. dr hab. Tadeusz Białecki historyk, znawca dziejów Pomorza Zachodniego

Grzegorz Strauchold adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, autor książki "Myśl Zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej w latach 1945-1957"

Dominik Jankowski redaktor naczelny "Komentarza Międzynarodowego Pułaskiego", absolwent SGH i Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu

Maciej Nisztuk architekt, interesuje się Bauhausem, architekturą eksperymentalną i teorią w procesie projektowym

Arkadiusz Robaczewski filozof, członek - założyciel Societa Internazionale Tomasso d'Aquino, publicysta

Mariusz Sikora politolog, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie obronności państwa, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego

prof. Ryszard Szawłowski specjalista w zakresie prawa międzynarodowego

Joanna Szubstarska publicystka prasy katolickiej i lokalnej, poetka, współpracownik Dzieła Montligeon

Paweł Toboła-Pertkiewicz wiceprezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego

ks. dr hab. Leszek Wilczyński pracownik naukowy Zakładu Historii Kościoła Wydziału Teologicznego UAM

Robert Żłobiński politolog, dziennikarz, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej

Janusz Dąbrowski inżynier ochrony środowiska w Zakładzie Ochrony Środowiska w Zakładach Chemicznych "Police" S.A.

Marek Rostkowski politolog, redaktor naczelny pisma "Reakcjonista"

dr Maciej Strutyński autor książki "Religia i naród. Inspiracje katolickie w myśli ruchu narodowego w Polsce współczesnej (1989-2001)"

Marek Wojciechowski niezależny publicysta, specjalizuje się w tematyce europejskiej

Bartosz Godala politolog, specjalizuje się w systemie politycznym Rosji

Artur Zawisza poseł IV i V kadencji, był przewodniczącym sejmowej Komisji Gospodarki oraz Komisji Śledczej ds. Banków i Nadzoru Bankowego, prywatny przedsiębiorca 

prof. dr hab. Bogumił Grott politolog, historyk i religioznawca, pracownik Instytutu Religioznawstwa UJ oraz dyrektor Instytutu Politologii PWSZ w Oświęcimiu 

ks. Jan Puzyna proboszcz parafii Św. Michała Archanioła w Oszmianie na Białorusi 

prof. dr hab. Marian Broda historyk filozofii i socjolog, badacz rosyjskiej filozofii i myśli społecznej, profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Europy Środkowej i Wschodniej 

Antoni K. Chrzonstowski w latach 2002-2006 wiceprezydent Lublina 

Łukasz Czernicki absolwent ekonomii na Technische Universität w Berlinie, wiceprezes fundacji „Europa Media” 

prof. dr hab. Andrzej Furier pracownik Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalizuje się w przemianach politycznych na wschodzie, ze szczególnym uwzględnieniem Kaukazu i obszaru proradzieckiego 

dr Jan Čarnogurský adwokat, do 1989 r. czechosłowacki dysydent, w 1989 r. wicepremier Czechosłowacji, w latach 1991-1992 premier Republiki Słowackiej, 1992-1998 deputowany Rady Narodowej, 1993-1995 wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, 1998-2002 minister sprawiedliwości 

Krzysztof Janowicz absolwent ochrony środowiska Akademii Rolniczej w Szczecinie, przedsiębiorca, zajmuje się m.in. rekultywacją poligonów wojskowych 

Tomasz Piądłowski absolwent ochrony środowiska KUL, pracownik samorządowy, członek Polskiego Klubu Ekologicznego 

Bogusław Szwedo dziennikarz, historyk, członek Tarnobrzeskiego Towarzystwa Historycznego i Sandomierskiego Towarzystwa Naukowego 

dr Tomasz Teluk filozof, politolog, ekspert Centre for the New Europe w Brukseli i Centrum im. Adama Smitha, prezes Instytutu Globalizacji, komentator m.in. „Rzeczpospolitej”, „Wprost”, „Forbes” i BBC 

Marek Wojnarowski niezależny publicysta, specjalista w tematyce europejskiej 

dr Dominik Mierzejewski adiunkt w Zakładzie Azji Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UŁ, absolwent studiów języka chińskiego i kultury na Shanghai International Studies University, stypendysta Jana Karskiego, członek organizacji międzynarodowych: Association for Asian Studies i The Chinese Association of Political Studies, członek zarządu European Association of Chinese Studies 

Anna Pietraszak reżyser, dokumentalistka, dziennikarka, absolwentka Akademii Obrony Narodowej, członkini zarządu głównego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy 

Marcin Romer redaktor naczelny i wydawca „Kuriera Galicyjskiego” – niezależnego, największego pisma Polaków na Ukrainie, absolwent Politechniki Warszawskiej, członek SDP 

Andrzej Rudan konsultant ds. strategii geopolitycznej 

Agnieszka Szołucha polonistka, doktorantka na Wydziale Humanistycznym UMCS, specjalizuje się w historii literatury kresowej 

ks. Grzegorz Śniadoch pierwszy Polak wyświęcony w Instytucie Dobrego Pasterza, celebruje liturgię w klasycznym rycie rzymskim, doktorant na Wydziale Teologii Dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu 

Tomasz Wojciechowski dziennikarz, publicysta, z zamiłowania historyk, właściciel Bałtyckiego Portalu Informacyjnego www.e-baltic.eu, współpracownik przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce 

Przemysław Łukasik absolwent historii i stosunków międzynarodowych UJ, doktorant w Instytucie Amerykanistyki UJ 

Grzegorz Grabowski absolwent dziennikarskich studiów podyplomowych w WSKSiM w Toruniu, publicysta „Myśli Polskiej”, „Głosu”, „Ładu”, „Słowa Narodowego”, „Niedzieli Łódzkiej” 

Łukasz Marek Moczydłowski adwokat, publicysta, fundator i członek zarządu Fundacji Habitat for Humanity – Warszawa 

Kazimierz Murasiewicz niezależny publicysta 

Ryszard Pilich członek Rady Głównej i przewodniczący Oddziału Miejskiego w Koszalinie Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" 

Waldemar Hass historyk, teolog, samorządowiec 

Krzysztof Nyczaj w latach 1998-2001 organizator powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, członek Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa, ekspert Instytutu Polityki Ochrony Zdrowia ds. społeczeństwa informacyjnego w ochronie zdrowia, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz publicystycznych dotyczącej tematyki ochrony zdrowia 

Krzysztof Adamiak publicysta, b. prezes Fundacji im. B. Chrobrego, absolwent prawa na Uniwersytecie Szczecińskim

Bogdan Dobosz emigracyjny redaktor radiowy i telewizyjny, współpracownik i korespondent licznych tytułów prasowych, m.in. Dziennika Polskiego w Londynie, Nowego Tygodnika w Paryżu, działacz podziemnej Solidarności i publicysta nielegalnej prasy, m.in. "Metrum", "Myśl", "Kurs", "Res Publica", "Ogniwo", "Solidarność Walcząca" 

prof. dr hab. Przemysław Waingertner pracownik Katedry Historii Polski Najnowszej na Uniwersytecie Łódzkim, specjalizuje się w dziejach Polski i polskiej myśli politycznej w XX wieku, autor kilku książek i publikacji na łamach periodyków fachowych (m.in.: paryskie "Zeszyty Historyczne", londyńska "Niepodległosć", "Dzieje Najnowsze", "Kwartalnik Historyczny", "Rocznik Łódzki") i prasy ("Wprost", "Gazeta Polska", "Dziennik Łódzki") Adam Łącki student teleinformatyki na Politechnice Wrocławskiej, zwycięzca Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Przedsiębiorczości organizowanej przez Prywatną Wyższą Szkołę Businessu i Administracji w Warszawie 

Maciej Twaróg inicjator Towarzystwa Miłośników i Rozwoju Nowej Huty i największego serwisu informacyjnego Nowej Huty www.nowahuta.org.pl, radny Rady Miasta Krakowa IV kadencji


Krystian Kamiński absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

dr Waldemar Gontarski adiunkt na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie, specjalista praw człowieka i prawa prasowego, autor wielu opinii prawnych w "Rzeczpospolitej", "Gazecie Sądowej" i Radiu Maryja

Ireneusz Fryszkowski redaktor naczelny "Myśl.pl" w latach 2006-2009, członek Instytutu Historycznego im. Romana Dmowskiego

Marcin Frydrych pracownik Parlamentu Europejskiego, publicysta dziennika EUobserver.com

Przemysław Kołtun historyk, członek Stowarzyszenia Patriotycznego "Śląsk" w Opolu

ks. Jacek Brakowski katecheta, wychowawca młodzieży i nauczyciel historii w Szkołach Salezjańskich w Szczecinie, autor prac z historii Kościoła. Członek Komisji Historycznej procesu beatyfikacyjnego II grupy męczenników II wojny światowej

Michał T. Szczepański doktorant Instytutu Historii PAN, wykładowca Hochschule Wismar (Mecklenburg-Vorpommern), członek zespołu ds. powołania Muzeum Historii Polski

Mariusz Tomczak politolog, europeista, doktorant w Instytucie Studiów Politycznych PAN

Michał Kosewski dziennikarz, student politologii na Uniwersytecie Szczecińskim, reprezentuje Centrum Analiz Strategicznych

Józef Zabielski absolwent historii na Uniwersytecie Szczecińskim, przygotowuje pracę magisterską z zakresów dziejów Brygady Świętokrzyskiej NSZ

Aleksander Stralcow-Karwacki inżynier Politechniki Mińskiej, doktorant Instytutu Gospodarki przy Ministerstwie Gospodarki Republiki Białorusi

Tomasz Panek doktorant i pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego, przygotowuje rozprawę doktorską pt."Okcydentalizm w polskiej myśli politycznej 1914-1945"

Jan Borowski ekonomista, samorządowiec, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego, Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, skarbnik Zarządu Stowarzyszenia Komitetu Uczczenia Pamięci Romana Dmowskiego

dr Mariusz Affek doktor nauk humanistycznych, adiunkt Instytutu Historii Nauki PAN, wykładowca historii prawa, historii doktryn politycznych na uczelniach niepaństwowych, współpracownik "Najwyższego Czasu","Stosunków Międzynarodowych","Naszego Dziennika","Myśli Polskiej ,"Pro Fide, Rege et Lege"

Jan Engelgard redaktor naczelny tygodnika "Myśl Polska", historyk, autor książek "Testament Dmowskiego: Niemcy - Rosja - Polska" (1996) i "Narodowa Demokracja i okolice" (2007)

dr Tomasz Sikorski historyk, politolog, publicysta, adiunkt w Zakładzie Historii Polski XIX/XX wieku Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, autor kilkunastu artykułów i redaktor kilku prac redakcyjny poświęconych polskiej myśli politycznej, zajmuje się polską myślą konserwatywną XX wieku, obecnie pracuje na monografią współczesnego polskiego konserwatyzmu

Mariusz Sikorski specjalista ds. wojskowości i obronności, reaktywował Legię Akademicką " organizacją mającą na celu przeszkolenie wojskowe studentów i wychowanie w duchu patriotycznym

Beata Januchta dziennikarka, reżyser i dokumentalista młodego pokolenia,wielokrotnie nagradzana m.in. za filmy "Żywot Michała w Monte Carlo (MFFTv) Srebrnym Medalem i "Dzieciaki z podwórka" Nagrodą "Grand Press"

Tadeusz Zubiński prozaik, publikował w kraju, między innymi w:"Akcencie","Frazie","Kresach", "Przeglądzie powszechnym","Twórczości", w prasie polskiej na Litwie, Łotwie i Kanadzie

dr Mirosław Habowski doktor nauk humanistycznych, politolog, autor książek "Nauka społeczna Kościoła w świetle prasy katolickiej w Polsce (1989-1995). Wybrane problemy" i "Między rodziną a państwem. Struktury pośrednie w świetle prasy katolickiej w Polsce (1989-1995)

Rafał Orszak wrocławski poeta, publicysta, działacz społeczny, członek Rady Fundacji "Polskie Gniazdo"

Tomasz Wilczur publicysta specjalizujący się w tematyce górnictwa i związków zawodowych

Przemysław Jarosław Jastrzębski historyk, nauczyciel, doktorant Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego(przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą monografii "Myśli Narodowej" w latach 1921-1939)

FacebookTwitter

Kwartalnik


Partnerzy
portalu

 

Polecamy