Dziś jest sobota, 18 listopada 2017 roku. Imieniny : Klaudyny, Romana, Tomasza

REKLAMA

Kwartalnik Myśl.pl

Kika tygodni temu jeden z prawicowych publicystów stwierdził, że „kultura prawicy nie interesuje, prawica jej nie rozumie i zrozumieć nie chce. Wydaje się, że kultura jest z założenia neutralna, a próby jej analizy i współtworzenia podejmuje tylko lewa strona”. Czy miał rację? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Warto jej jednak poszukać. Jeszcze ważniejszym zadaniem wydaje się być zrozumienie, czym jest kultura i jakie znaczenie może odegrać w zachęcaniu Polaków do społeczno-politycznej aktywności i odpowiedzialności. Nie chodzi tu jednak o groteskowy, czasem wręcz zaściankowy, produkt kulturopodobny, serwowany nam jakże często przez tak zwane media „niezależne”, ale o coś, co może stanowić trwały fundament zmian naszego narodu i państwa.


W numerze, który właśnie oddaliśmy do Państwa rąk, staramy się pokazać współczesne,  popkulturowe próby łączenia kultury z patriotyzmem. To muzyka hip-hopowa, grafika oraz inne nowoczesne formy wyrazu artystycznego. Liczymy na to, że numeru inicjatywy, o których piszemy, przysłużą się zwycięstwu narodowo-konserwatywnej prawicy na froncie walki o sztukę, kulturę i wychowanie. Oby rację miał Łukasz Moczydłowski, którego tekst pt. „Czas stworzyć manifest antyantysztuki!”, otwierający dyskusję na łamach niniejszego numeru, kończy się refleksją:  „Wydaje się, że przy takim programie sztuki nowoczesnej Polacy ze swoim głęboko zakodowanym, często nieuświadomionym pierwiastkiem buntu i znacznie powolniej biegnącymi procesami rozpadu, niż ma to miejsce u naszych zachodnich braci, świetnie nadają się do poniesienia płomienia irredenty przeciwko współczesnej antysztuce. Być może właśnie walka o nową sztukę pozwoli nam w końcu odrzucić – wraz z lewicową poprawnością polityczną – duszący nas od wieków kompleks pawia i papugi”.

W bieżącym numerze szczególnie polecam Państwa uwadze teksty z zakresu geopolityki: artykuł dr. Wojciecha Turka pt. „Od Pax americana do świata wielobiegunowego” oraz Krzysztofa Lalika zatytułowany „I’m not Charlie, not terrorist, not Muslim, but from Europe” . Poza tym jak zwykle sporo miejsca poświęcamy sprawom idei, polityki oraz historii. Przybliżamy także działania Wiedeńskiej Inicjatywy Narodowej – kolejnego środowiska, z którym nawiązaliśmy aktywną i owocną współpracę.

W imieniu całej redakcji życzę miłej lektury!
Krzysztof Tenerowicz
Redaktor naczelny „Myśl.pl”

 

Więcej…

_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
01/42 
start stop bwd fwd

MyślTV

FACEBOOK

Polecamy

Nazistowskie korzenie „Brukselskiej UE” – recenzja

„Ci, którzy nie pamiętają o przeszłości, skazani są na powtórzenie jej” – sentencją tą Georga Santayany autorzy wprowadzają czytelnika w temat tej niezwykłej książki. Jej niezwykłość polega między innymi na publikacji ukrywanych dotychczas historycznych dokumentów pochodzących z międzynarodowych archiwów. Autorzy prowadzą niejako przewód dowodowy mający na celu wskazanie, że architekci Unii Europejskiej wywodzili się z szeregów budowniczych wspólnej Europy pod kontrolą nazistów.

Lektura wskazuje podobieństwo projektu UE do planu nazistów dla „całego gospodarczego obszaru Europy”. Informacje w niej zawarte oznaczają początek końca dla tak zwanego „Projektu UE”.

Głównym „bohaterem” książki jest Walter Hallstein  (1901-1982) – były członek niesławnego związku nazistowskich „protektorów prawnych”, organizacji powstałej, by stanowić prawny filar Europy pod kontrolą koalicji nazistów i kartelu naftowo – farmaceutycznego IG Farben. W latach 1941-1945 Hallstein był profesorem prawa i ekonomii we Frankfurcie, głównej siedziby IG Farben – największego na świecie kartelu chemicznego i głównych nazistowskich finansistów. Po II wojnie światowej Hallstein stał się głównym politycznym mózgiem negocjacji, które doprowadziły do Traktatów Rzymskich. 28 marca 1957 roku był jednym z dwunastu sygnatariuszy tych traktatów, dzięki którym powstała brukselska UE. Pierwszym prezydentem tzw. „Komisji UE” został właśnie Hallstein, który piastował tę funkcje przez dwie kadencje (1958-1967). Budował UE i rządził Europą przez pierwsze dziesięć decydujących lat – w interesie oczywiście wspomnianego kartelu IG Farben. W skład kartelu wchodziły znane firmy: Bayer, BASF i Hoechst.

Książka zawiera dokumenty potwierdzające, że Hallstein był zagorzałym nazistą. W przededniu wybuchu II wojny światowej, w styczniu 1939 roku, wygłosił słynne przemówienie, w którym zawarł tezę o „wspólnej Europie” pod przywództwem Niemiec. W czasie wojny był m.in. wysłannikiem Adolfa Hitlera do negocjacji z Benito Mussolinim. Po wojnie, podczas lustracji, w swym oświadczeniu zaprzeczył swoim związkom i współpracy z nazistami, dzięki czemu uniknął procesu karnego. Następnie rozpoczął kolejny etap budowy „wspólnej Europy”, zostając jej pierwszym przywódcą.

Autorzy opisują też wiele innych postaci (m.in. Konrad Adenauer, Carl Bosch, Martin Bangemann, Helmut Kohl) związanych z nazistami lub kartelem IG Farben oraz dzisiejszą UE, na Angeli Merkel kończąc.

Lektura skłania czytelnika do przemyśleń i porównania podobnych celów i założeń dwóch wojen światowych z funkcjonowaniem dzisiejszej UE. Wojny światowe, to nieudane próby militarnej budowy „wspólnej Europy”. Wskutek tego główni ideolodzy tego projektu postanowili zbudować inną metodą zjednoczoną Europę, ale na rzecz tych samych grup interesów. Obserwując dziś funkcjonowanie UE prorocze wydają się słowa Margaret Thatcher, że UE powstała w celu zbudowania wspólnej Europy pod kierownictwem Niemiec. Jak więc widzimy, cele te same, tylko sposób ich osiągnięcia inny.

Autorzy sugerują, że za tą machiną stoi kartel naftowo – farmaceutyczny IG Farben – twórca m.in. IG Auschwitz. Kartel ten stał za wybuchem obu wojen światowych i za powstaniem brukselskiej UE. Formami umocnienia swej władzy polityczno-ekonomicznej przez kartel nad Europą są traktaty unijne. Do najważniejszych posunięć w tym kierunku było podpisanie w roku 1992 Traktatu z Maastricht, w roku 1997 Traktatu Amsterdamskiego, w 2001 roku Traktatu z Nicei, a w końcu Traktatu Lizbońskiego, który wszedł w życie w grudniu 2009 roku.

Książka na pewno zmusza czytelnika do przemyśleń, tym bardziej, że nie są to tylko subiektywne sugestie autorów. Tezy poparte są dowodami uzyskanymi z archiwów i przedstawionymi czytelnikowi. Obserwując ponadto kolejne poczynania dzisiejszej UE trudno też znaleźć przeciwdowody.

Przesłaniem książki jest podstawa do budowy przez ludzkość lepszego świata. Jej autorzy traktują swoją pracę jako apel i wezwanie do budowy platformy politycznej w celu ocalenia demokracji dla ludzi żyjących dzisiaj i dla przyszłych pokoleń. Uważam więc, że jest to obowiązkowa lektura dla uniosceptyków, ale polecam też zwolennikom struktur unijnych celem dokonania głębokich rozważań.

 

Sławomir Śmiełowski

 

 

 

 

 

III Festiwal Niepodległości w Tarnowie- zaproszenie

W Tarnowie trwa właśnie główny blok  kolejnej, trzeciej już edycji Festiwalu Niepodległości, imprezy oddolnie organizowanej przez sygnatariuszy Obywatelskiego Porozumienia Osób i Organizacji na rzecz Tradycji i Niepodległości. Od kilku lat nasz festiwal obudowuje rocznicę najważniejszego wydarzenia dla tożsamości patriotycznej i obywatelskiej Tarnowa, jakim był zryw niepodległościowy mieszkańców miasta i najbliższej okolicy w październiku roku 1918. Nasi przodkowie w Tarnowie wybili się na niepodległość - po 146 latach niewoli – odbierając władzę zaborcom  jako pierwsi w kraju !

Staramy się, aby w formule święta (festiwalu) jaką przyjęliśmy, dominowała mądra refleksja i nade wszystko otwarta rozmowa o najważniejszych dla naszego narodu i państwa sprawach. Podczas każdej edycji  dogłębnie rozważamy inny problem/ temat z tego obszernego katalogu problemów.  W tym roku,  którego kalendarz obfituje w okrągłe rocznice wielu zrywów niepodległościowych,  w szczególny sposób chcemy rozmawiać z naszymi gośćmi o tradycji  polskich powstań.  Chcemy zastanowić się nad realnym ich  znaczeniem dla polskiej państwowości i dla narodowej tożsamości.

W ramach Festiwalu, tradycyjnie planujemy w tym roku szereg imprez edukacyjnych i kulturalnych: III Koncert Bardów (w tym roku koncert „Podziemna Armia Powraca” w wykonaniu J.Zelnika, P.Piekarczyka i L.Czajkowskiego z galą inauguracyjną, w czasie której kolejnej ważnej dla naszych środowisk postaci wręczymy „Szablę Niepodległości"), dwie debaty z udziałem badaczy, twórców i publicystów na temat wiodący edycji, kolejny przegląd filmowy Imagines Patriae dla młodzieży szkolnej oraz cykl wykładów, spotkań autorskich i seansów z wybitnymi badaczami i twórcami, a także kolejny Tarnowski Marsz Niepodległości, organizowany przez młode pokolenie lokalnych patriotów 30 X wieczorem.

Wśród imprez towarzyszących tegorocznej edycji festiwalu znalazły się również kolejna edycja miejskiej gry fabularnej (LARP) "Tarnów'46"oraz warsztaty teatralne „Wiatr Wolności” Teatru Nie teraz.

Szczególnie ważną dla naszego miasta dyskusję zaplanowaliśmy 29 X.  Podczas rozmowy lokalnych decydentów, mediów i organizacji społecznych podejmiemy próbę zdefiniowania czym jest tożsamość Tarnowa i co się na nią składa. Badać będziemy zależności między dziedzictwem a tożsamością, tożsamością a „duchem miasta” a także między tożsamością a marką.  Gronu dyskutantów zadamy pytanie, czy w podzielonym współcześnie polskim społeczeństwie istnieje jeszcze  płaszczyzna dziedzictwa, do której możemy się wspólnie odwołać.  I czy dla Tarnowa nie jest nią dziedzictwo daty 30 X 1918 roku ?

Z innych planów możemy zdradzić, że podczas  październikowych zdarzeń festiwalowych  zostanie ogłoszony konkurs na grafikę „Tarnów – Pierwszy Niepodległy”. Jego rozstrzygnięcie przewidujemy pod koniec roku.

Festiwal nasz pozostaje przedsięwzięciem prawdziwie obywatelskim - niezależnym od ingerencji jakichkolwiek władz i powstającym we współpracy z patriotycznymi organizacjami pozarządowymi oraz aktywnymi, niezrzeszonymi nigdzie, osobami, które się do nas  zgłaszają. Cieszymy się z życzliwej kooperacji z coraz dłuższą listą instytucji publicznych (pozwalających nam korzystać z ich infrastruktury i oferujących korzystanie z innych trwałych zasobów), ale jednocześnie - chroniąc wartościową formułę oddolnego, obywatelskiego przedsięwzięcia – całkowicie świadomie unikamy publicznych dotacji dedykowanych  naszemu festiwalowi. 

Festiwalowy cykl kontynuować będziemy także w listopadzie  i grudniu.

O  szczegółach będziemy jeszcze informować osobno, ale już teraz sygnalizujemy jedno z  późniejszych wydarzeń.

Podczas  bloku zamykającego najbliższą edycję  Festiwalu  zaplanowaliśmy bowiem inaugurację prac Kapiłuły Honorowej Festiwalu Niepodległości, której zadaniem będzie m.in. powołanie Rady Programowej Festiwalu.

Do udziału w Kapitule zapraszamy szereg znakomitości, w tym wielu gości specjalnych poprzednich edycji naszej imprezy. Ich spotkanie i (otwarta dla publiczności) dyskusja, uświetniona koncertem, rozpoczynająca prace Kapituły z pewnością będzie wyjątkowym  intelektualnym  doświadczeniem.

 

Ramowy Program głównego bloku trzeciej edycji Festiwalu Niepodległości w Tarnowie

  • 24 X  18:30 -  wykład dr Marii Żychowskiej, PTTK, Żydowska 20 [impreza towarzysząca]
  • 25 X – 6. edycja gry fabularnej  na ulicach miasta „Tarnów '46” [impreza towarzysząca]

17:00 – projekcja filmu „Kadry NSZ” reż. J. Zalewski

18:30 – spotkanie z Leszkiem Żebrowskimwokół jego ostatniej książki o Brygadzie Świętokrzyskiej NSZ, Starostwo Powiatowe, Narutowicza 38

  • 26 X – 18:00 III Koncert Bardów - Gala inauguracyjna Festiwalu z wręczeniem Szabli Niepodległości, Aula C017 PWSZ, Mickiewicza 8

-        koncert „Podziemna Armia Powraca” z udziałem Jerzego Zelnika, Pawła Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego. Rezerwacja wejściówek: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

  • 27 X –  Debata kustoszy i twórców pt.  „Polska tradycja powstańcza. Kwintesencja ducha narodowego czy przekleństwo polskiej tożsamości ?”,Aula C017 PWSZ, ul. Mickiewicza 8

10:00 -  projekcja  kompilacji filmów dokumentalnych „Krótka historia kilku polskich rebelii” 

10:45 - na temat polskiej tradycji powstańczej przy udziale uczniów i studentów oraz  dojrzałej publiczności dyskutować  będą m.in.  przedstawiciele muzeów przywołujących pamięć polskich powstań,  reżyser  filmowy i badacz  dziejów cywilizacji Grzegorz Braun i publicysta Paweł Piekarczyk. Moderator debaty:  Piotr Dziża (Festiwal Niepodległości)  

  • 27 X – 17:30 – projekcja filmu „Transformacja. Od Lenina do Putina” cz. III oraz spotkanie z autorem - Grzegorzem Braunem, Starostwo Powiatowe,Narutowicza 38
  • 28 X – 17:30 Debata badaczy i publicystów na temat polskiej tradycji powstańczej. Zapraszamy przedstawicieli m.in. redakcji  „Pressje”, „Polonia Christiana”, „Arcana”, „Rebelya”, „Myśl.pl”. Pałac Młodzieży, Piłsudskiego 24
  • 29 X  - godz. 17:30 w Pałacu Młodzieży debata pod tytułem "Tożsamość miasta Tarnowa" z udziałem przedstawicieli lokalnych mediów, osób odpowiedzialnych za kulturę i promocję w instytucjach samorządowych (miasto, gmina, powiat) i przedstawicieli najaktywniejszych w mieście i okolicach organizacji  odwołujących się do dziedzictwa narodowego, tradycji patriotycznych i obywatelskich. Podejmiemy się próby zdefiniowania czym jest tożsamość miasta. Badać będziemy zależności między dziedzictwem historycznym a tożsamością, tożsamością a „duchem miasta” a także między tożsamością a marką.  Gronu dyskutantów zadamy pytanie, czy w podzielonym współcześnie społeczeństwie istnieje jeszcze   płaszczyzna dziedzictwa, do której możemy się wspólnie odwołać.  I czy dla Tarnowa nie jest nią dziedzictwo daty 30 X 1918 roku ? Czy słusznie - jako organizatorzy Festiwalu Niepodległości – przeczuwamy, że to data kluczowa  dla naszej patriotycznej i obywatelskiej tożsamości ?
  • 30 X – IV Marsz Niepodległości w Tarnowie organizowany przez młode pokolenie w 96. rocznicę odzyskania wolności przez Tarnów. Organizatorzy główni: stowarzyszenie KoLiber (inicjator) i  Młodzież Wszechpolska.

-        17:00 Msza Święta w Kościele pw. św. Maksymiliana przy ul. Urszulańskiej, następnie Marsz ulicami Urszulańską, Krakowską, Katedralną, Rynek, Piekarską, Rybną, Wałową pod Grób Nieznanego Żołnierza. Zakończenie ok. 19:15.

-        19:30 – ogólnopolska inauguracja działalności struktur  stowarzyszenia „Razem dla Kresów” (w Tarnowie powstanie pierwszy oddział w Polsce)  z udziałem redaktor naczelnej Polskiego Radia Lwów, znanej społeczniczki Marii Pyż -Pakosz.

 

 

Komitet Organizacyjny Festiwalu Niepodległości:

Maria Żychowska, Stanisława Wiatr- Partyka, Elżbieta Zięba,

Karol Krasnodębski, Andrzej Olejnik, Piotr Dziża

 

 

 

 

 

Wydawnictwo Capital na Krakowskich Targach Książki i z wizytami w Małopolsce

Wydawnictwo Capital serdecznie zaprasza na stoisko D72 podczas Krakowskich Targów Książki, które odbędą się w dniach 23-26 października w Krakowie (ul. Galicyjska 9). Na stoisku wydawnictwa będzie okazja spotkać się ze znakomitymi autorami, m.in. Stanisławem Michalkiewiczem oraz Leszkiem Żebrowskim. Ponadto w dniach 22-26 października w Małopolsce odbędzie się cykl spotkań tematycznych z udziałem S. Michalkiewicza, L. Żebrowskiego, I. Lisiaka oraz Z. Miedzińskiego. Poniżej szczegółowy harmonogram Targów oraz spotkań.

Krakowskie Targi Książki:

Stoisko Wydawnictwa Capital - D72

Czwartek (23 października):

 g. 14-15 - Ziemowit Miedziński

g. 15-16 - Ireneusz Lisiak

g. 16-17 - Leszek Żebrowski, Stanisław Michalkiewicz

 

Piątek (24 października):

g. 14-15 - Leszek Żebrowski

g. 15-16 - Stanisław Michalkiewicz

g. 16-17 - Ziemowit Miedziński

g. 17-18 - Ireneusz Lisiak

 

Sobota (25 października):

g. 12-14 - Ireneusz Lisiak

g. 14-16 - Leszek Żebrowski

g. 16-18 - Ziemowit Miedziński

 

Spotkania tematyczne w Małopolsce:

 Nowy Sącz, 22 października (środa), g. 18

"Skąd się wzięły obecne elity?"

Goście: Ireneusz Lisiak, Ziemowit Miedziński

Miejsce: Sala Przemienienia Pańskiego, Pl. Kolegiacki 1, Nowy Sącz

 

Kraków, 23 października (środa), g. 19

"Źródła antypolonizmu"

Goście: Stanisław Michalkiewicz, Leszek Żebrowski, Ireneusz Lisiak

Miejsce: Aula kościoła św. Józefa, os. Kalinowe, ul. Dunikowskiego 5, Kraków

 

Katowice, 24 października, g. 19

"Źródła antypolonizmu"

Goście: Stanisław Michalkiewicz, Leszek Żebrowski

Miejsce: ul. 3 Maja 26 (II p.), Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Katowice

 

Tarnów, 25 października, g. 19

"Kadry Narodowych Sił Zbrojnych"

Gość: Leszek Żebrowski

Miejsce: ul. Narutowicza 37, Starostwo Powiatowe w Tarnowie

 

 

 

75. rocznica powołania Grupy "Szaniec"

W imieniu organizatorów tj. Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, Okręgu "Wielkopolska" NSZ oraz Korporacji Akademicka Hermesia oraz własnym serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej 75. rocznicy powołania Grupy "Szaniec".

Program konferencji:


23 październik 2014 r. Poznań, Pałac Działyńskich, Stary Rynek 78/79, Sala Czerwona.

17.00 – 18.30 – Panel dyskusyjny: „Obóz Narodowy w najnowszych publikacjach historycznych” – spotkanie prowadzi dr Rafał Sierchuła.

24 października 2014 r. Poznań, Instytut Pamięci Narodowej, ul. Rolna 45a.

Konferencja naukowa:

10.00 Otwarcie konferencji – dyrektor dr Rafał Reczek.

10.15 – 10.40 – Stan badań nad działalnością polityczną i wojskową Grupy „Szaniec” i
Organizacji Polskiej w latach 1939-1955 – dr Rafał Sierchuła.

I. Konspiracja Organizacji Polskiej i Grupy „Szaniec” w kraju w okresie II wojny oświatowej
10.45 – 11.10 – Organizacja Polska i jej niewojskowe struktury zewnętrzne w okresie II wojny oświatowej – dr Wojciech J. Muszyński.

11.15 – 11.40 – Wywiad Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy na ziemiach polskich włączonych do III Rzeszy ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza – prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski.

II. Działalność Organizacji Polskiej i Grupy „Szaniec” na emigracji
12.00 – 12.25 – Komitet Obozu Narodowo-Radykalnego na Emigracji oraz działalność narodowych radykałów w ramach Komitetu Zagranicznego Obozu Narodowego w Londynie – dr Krzysztof Kaczmarski.

12.30 – 12.55 – Powojenne koncepcje polityczne środowiska byłego Obozu Narodowo-Radykalnego – Sebastian Bojemski.

III. Środowisko, ludzie i koncepcje
13.15 – 13.40 – Związki Korporacji Akademickich z Obozem Narodowo-Radykalnym na przykładzie środowiska wileńskiego – Michał Wołłejko.

13.45 – 14.10 – Znaczenie „Grunwaldu” w myśli politycznej Grupy Szańca w latach II wojny światowej – dr Renata Knyspel-Kopeć.

14.15 – 14.40 – Kształt sektora bankowego w Polsce na przykładzie publicystyki konspiracyjnej Obozu Narodowego w latach 1939-1946 – dr Mirosław Orłowski.

14.40 – 15.05 – Antoni Goerne zapomniany lider Organizacji Polskiej – dr Rafał Sierchuła.

15.10 – 15.45 – Umarli abyśmy mogli żyć. Lech Karol Neuman, słuchowisko w reżyserii Sylwestra Woronieckiego.

 

 

 

Walcząca Warszawa 44

Kluczowym tematem publikacji jest Powstanie Warszawskie przedstawione w fotoreportażu korespondenta i sprawozdawcy z ramienia Delegatury Rządu na Kraj i Komendy Głównej Armii Krajowej – Jerzego Tomaszewskiego. Terenem jego działania objęte były dzielnice: Powiśle, Śródmieście (Północ i Południe) i bliska Wola.
Powierzone mu zadania wykonywał od 1 sierpnia do 6 września 1944 roku – do dnia, w którym został ranny i aresztowany przez Niemców.

Album zawiera autorskie fotografie Jerzego Tomaszewskiego (korespondenta wojennego), oraz kronikę spisaną podczas walk w Warszawie.

Z rozkazu, który otrzymałem 1 sierpnia 1944 roku zapamiętałem trzy podstawowe zasady – wspomina Jerzy Tomaszewski – fotoreporter wojenny musi być wszędzie, a najczęściej na pierwszej linii frontu, filmy muszą być wywoływane możliwie natychmiast po zrobieniu zdjęć, negatywy chronić w pierwszej kolejności przed własnym życiem.

Rozkaz wykonał celująco. W czasie 36 dniowej służby powstańczej wykonał około 2000 zdjęć i przekazał kilkadziesiąt stron meldunków.


Wiele z nich publikowała prasa powstańcza, a także radio BBC. Bohaterami fotografii są żołnierze, przeważnie jego rówieśnicy, sanitariuszki i łączniczki, ludność cywilna, powstańcze groby, palone miasto. Źródłem informacji zawartych w dzienniku była ludność cywilna i Powstańcy, których spotykał codziennie w czasie wędrówek po walczącej Warszawie. Informacje, podobnie jak nastroje, zostały wiernie zarejestrowane. Reporterską służbę Jerzy Tomaszewski zakończył 6 września. Ostatnie zdjęcia wykonał ciężko ranny w bramie rodzinnego domu przy ulicy Tamka na Powiślu. To one najdobitniej oddają tragedię upadającego Powiśla. 

 

Tytuł: Walcząca Warszawa 44  
Autorzy: Elżbieta Berus – Tomaszewska, Jerzy Tomaszewski
Wydawca: Wydawnictwo AA, Kraków 2014 r.

Dane techniczne: format: 200x290, s. 256, oprawa twarda

Cena detaliczna: Cena detaliczna 69,00 zł

Dostępna: Książka dostępna w dobrych księgarniach, oraz na www.religijna.pl   

 

 

 

FacebookTwitter

Kwartalnik


Partnerzy
portalu

 

Polecamy