Dziś jest wtorek, 21 listopada 2017 roku. Imieniny : Janusza, Marii, Reginy

REKLAMA

Kwartalnik Myśl.pl

Kika tygodni temu jeden z prawicowych publicystów stwierdził, że „kultura prawicy nie interesuje, prawica jej nie rozumie i zrozumieć nie chce. Wydaje się, że kultura jest z założenia neutralna, a próby jej analizy i współtworzenia podejmuje tylko lewa strona”. Czy miał rację? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Warto jej jednak poszukać. Jeszcze ważniejszym zadaniem wydaje się być zrozumienie, czym jest kultura i jakie znaczenie może odegrać w zachęcaniu Polaków do społeczno-politycznej aktywności i odpowiedzialności. Nie chodzi tu jednak o groteskowy, czasem wręcz zaściankowy, produkt kulturopodobny, serwowany nam jakże często przez tak zwane media „niezależne”, ale o coś, co może stanowić trwały fundament zmian naszego narodu i państwa.


W numerze, który właśnie oddaliśmy do Państwa rąk, staramy się pokazać współczesne,  popkulturowe próby łączenia kultury z patriotyzmem. To muzyka hip-hopowa, grafika oraz inne nowoczesne formy wyrazu artystycznego. Liczymy na to, że numeru inicjatywy, o których piszemy, przysłużą się zwycięstwu narodowo-konserwatywnej prawicy na froncie walki o sztukę, kulturę i wychowanie. Oby rację miał Łukasz Moczydłowski, którego tekst pt. „Czas stworzyć manifest antyantysztuki!”, otwierający dyskusję na łamach niniejszego numeru, kończy się refleksją:  „Wydaje się, że przy takim programie sztuki nowoczesnej Polacy ze swoim głęboko zakodowanym, często nieuświadomionym pierwiastkiem buntu i znacznie powolniej biegnącymi procesami rozpadu, niż ma to miejsce u naszych zachodnich braci, świetnie nadają się do poniesienia płomienia irredenty przeciwko współczesnej antysztuce. Być może właśnie walka o nową sztukę pozwoli nam w końcu odrzucić – wraz z lewicową poprawnością polityczną – duszący nas od wieków kompleks pawia i papugi”.

W bieżącym numerze szczególnie polecam Państwa uwadze teksty z zakresu geopolityki: artykuł dr. Wojciecha Turka pt. „Od Pax americana do świata wielobiegunowego” oraz Krzysztofa Lalika zatytułowany „I’m not Charlie, not terrorist, not Muslim, but from Europe” . Poza tym jak zwykle sporo miejsca poświęcamy sprawom idei, polityki oraz historii. Przybliżamy także działania Wiedeńskiej Inicjatywy Narodowej – kolejnego środowiska, z którym nawiązaliśmy aktywną i owocną współpracę.

W imieniu całej redakcji życzę miłej lektury!
Krzysztof Tenerowicz
Redaktor naczelny „Myśl.pl”

 

Więcej…

_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
01/42 
start stop bwd fwd

MyślTV

FACEBOOK

Polecamy

„Prostą drogą” - recenzja książki „Pilecki. Śladami mojego taty”

25 maja 1948 roku o godzinie 21.30 na terenie więzienia mokotowskiego pada strzał. Funkcjonariusz UB, Piotr Śmietański wykonuje wyrok śmierci na rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Komunistyczne władze uznają go za zdrajcę narodu polskiego i postanawiają wykreślić Pileckiego z pamięci przyszłych pokoleń. 

1 października 1990 roku rotmistrz Pilecki orzeczeniem Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w Warszawie zostaje uniewinniony, a jego postawa powoli zaczyna trafiać do świadomości coraz szerszych mas. Jego syn – Andrzej, wreszcie może głośno mówić o bohaterstwie ojca, który szedł przez życie prostą drogą, kierując się w życiu zasadą „wszystkich kochaj, wszystkim służ”.

 

Książka „Pilecki. Śladami mojego taty”, to wielopłaszczyznowa prezentacja jednego z największych bohaterów II wojny światowej – takiego, jakim naprawdę był. Mirosław Krzyszkowski i Bogdan Wasztyl w rozmowie z synem rotmistrza  – Andrzejem, próbują ukazać Witolda od strony, która stanowi fundament pod ocenę tego zasłużonego Polaka, ale często jest zaniedbywana w werdyktach współczesnych pokoleń. Oceniamy rotmistrza jako dzielnego żołnierza, sprawnego konspiratora, wielkiego patriotę, ale nie szukamy wyjaśnień dla jego postawy. Zupełnie tak, jakbyśmy uważali, że bohaterowie pojawiają się nagle i niespodziewanie, a ich bohaterstwo jest efektem przypadku. Tymczasem twórcy filmu „Pilecki” i autorzy książki, postanawiają dotrzeć do czasów młodości rotmistrza, by poznać jego charakter w świetle codziennych zachowań. Jednak ich podróż do świata honoru i przedwojennych zasad, którymi kierował się Witold Pilecki, nie kończy się wraz z opuszczeniem raju w Sukurczach, ale trwa, aż do czasów nam współczesnych. I po raz kolejny okazuje się, że do oceny wielkiej postaci, konieczne jest ujrzenie w niej człowieka z krwi i kości. Tylko i aż tyle.

 

Jedną z największych wartości jaką książka M. Krzyszkowskiego i B. Wasztyla wnosi do polskiego życia kulturalnego, to ponadczasowe przesłanie o konieczności podporządkowania się poczuciu powinności. Witold Pilecki nie mógł nie interesować się życiem swojej lokalnej społeczności, nie mógł nie uczestniczyć w procesie wychowania własnych dzieci i ostatecznie – nie mógł pogodzić się z niewolą własnego narodu, przede wszystkim dlatego, że kierowało nim mistyczne poczucie obowiązku. Pilecki czuł powinność niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, bo wiedział, że istota człowieczeństwa tkwi w poszanowaniu godności ludzkiej.

 

Wspomniane poczucie obowiązku w połączeniu z głęboką religijnością wydało owoce w postaci niezwykle silnego kręgosłupa moralnego, którego nie zdołały złamać czeluście piekieł oświęcimskiego obozu czy katowni ubeckich. Ta bezkompromisowa postawa, którą wszczepiał Pilecki swoim dzieciom dawała siłę potrzebną do przetrwania czasów, w których człowiek człowiekowi urządzał piekło. A tej siły – rodzina Pileckiego potrzebowała mnóstwo, bo jak można bez niej - iść wyprostowanym przez życie jeśli dźwiga się ciężar dziecka czy żony „zdrajcy narodu polskiego”? I rotmistrz wiedział, że musi przygotować rodzinę do zniesienia trudów tamtych burzliwych dni. Czynił to podczas beztroskich lat spędzonych w majątku rodzinnym w Sukurczach i czynił to także, i wtedy, gdy z przeróżnych powodów nie mógł spotykać się z ukochanymi osobami, ale nieustannie dawał świadectwo w listach.

 

Autorzy odnieśli sukces głównie dlatego, że bohaterstwu Pileckiego nadali ludzką twarz. Przedstawili go w świetle historycznych zapisów, synowskich opowieści i wspomnień z planu filmowego. Nie jest rzeczą łatwą mówić o wybitnych jednostkach bez niepotrzebnego napuszenia, ale jeśli do tematu przystępuje się z pokorą, to z zadania tego można wywiązać się perfekcyjnie. Krzyszkowski i Wasztyl ambitnie podjęli się również próby ukazania specyfiki minionych czasów. Podczas pracy nad Projektem: Pilecki uwierzyli w zwycięstwo niezłomnego ludzkiego ducha nad terrorem zbrodniczych ideologii i tą wiarą zarażają czytelnika, który chłonie wszystkie wskazówki, które zostawił ludzkości rotmistrz Pilecki.

 

Rozmowa z Andrzejem Pileckim jest lekcją dla współczesnych i przyszłych pokoleń polskiego narodu, ale zasady, które są w niej przypominane są uniwersalne. I choć szlachetnie jest czcić pamięć rotmistrza nosząc jego podobizny na koszulkach, to prawdziwy hołd można oddać tylko naśladując jego postawę. Nie można również przedstawiać Pileckiego jako postaci tragicznej, bo jak powiedziała córka Witolda – Zofia, do prokuratora oskarżającego jej tatę: „nasz ojciec żył krótko, ale pięknie, a pan długo, lecz plugawie”. I ma rację Andrzej Pilecki mówiąc, że procesu przywracania pamięci o jego ojcu nic już nie zatrzyma, bo niezłomność rotmistrza na nowo staje się fundamentem polskiego charakteru, a książka Mirosława Krzyszkowskiego i Bogdana Wasztyla jest kolejną cegiełką do odbudowy tego, co komuniści zniszczyli: dumnego, chrześcijańskiego narodu polskiego.

 

 

Mirosław Krzyszkowski, Bogdan Wasztyl, „Pilecki. Śladami mojego taty”

 

Oprawa twarda

 

Liczba stron: 320

 

Wydawnictwo: Znak Horyzont 

 

Michał Sebastian Patyk -  student Bezpieczeństwa Narodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim, sekretarz redakcji i publicysta „Mysl24.pl”, współpracownik portalu „ProstozMostu.Net” oraz kwartalnika „Myśl.pl”.

Pięciolecie Studentów dla Rzeczypospolitej!

Wiosną bieżącego roku mija pięć lat od założenia stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. W maju 2010 roku w Krakowie rozpoczęła się działalność naszej organizacji, która liczyła wtedy kilku członków. Powstanie stowarzyszenia było odpowiedzią na niski poziom zainteresowania wśród młodych ludzi sprawami własnego kraju oraz ich wiedzy polityczno-historycznej. Założycielem i pierwszym prezesem stowarzyszenia był Paweł Kurtyka.

W ciągu pięciu lat organizacja systematycznie powiększała liczbę członków, a jej zasięg obejmował kolejne miasta akademickie. Obecnie liczy dziesięć oddziałów, w których pracuje około dwieście młodych osób. Dorobek stowarzyszenia to ponad sto konferencji naukowych, konkursów z wiedzy historycznej, inicjatyw społecznych, marszów i wystaw. Co roku 13 grudnia wszystkie oddziały stowarzyszenia organizują ogólnopolskie obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, a 1 marca uroczystości upamiętniające Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Ponadto stowarzyszenie podejmuje tematy związane z aktualnym stanem państwa polskiego, zagadnieniami historycznymi i etycznymi.

30 maja w Krakowie będą miały miejsce obchody piątej rocznicy założenia stowarzyszenia. Spotkanie będzie miało charakter podsumowujący dorobek organizacji, a także stanie się okazją do dyskusji nad rolą młodych Polaków w życiu społeczno-politycznym. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10 Mszą Świętą odprawioną w Klasztorze oo. Kapucynów. Obchody będą kontynuowane w auli Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po części prezentującej profil działalności stowarzyszenia oraz podsumowującej dorobek ostatnich pięciu lat osobom zasłużonym, mentorom organizacji, którzy wielokrotnie ją wspierali nadane zostanie członkostwo honorowe. Następnie wyróżnieni zostaną członkowie stowarzyszenia, którzy wykazywali się szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem w pracy dla organizacji.

Kolejna część obchodów to trzy panele dyskusyjne, które będą dotyczyły roli młodego pokolenia w kształtowaniu przestrzeni publicznej we współczesnej Polsce. Pierwszy panel będzie związany z karierą młodych ludzi w nauce, szansami na rynku pracy jakie oferuje polski system edukacji oraz poziomem i sytuacja w szkolnictwie wyższym i średnim. Udział w nim potwierdzili m. in. prof. Jan Żaryn, prof. Andrzej Nowak, dr hab. Mirosław Szumiło, dr Przemysław Dakowicz.

Drugi panel poświęcony zostanie polityce i gospodarce. Prelegenci zmierzą się z zagadnieniami roli i przyszłości młodych w życiu publicznym i politycznym, ich poglądów na gospodarkę i możliwości rozwoju jakie daje aktualna rzeczywistość polityczna i ekonomiczna. Dyskutować będą m.in. prof. Piotr Gliński, prof. Krzysztof Szczerski, Paweł Soloch, Piotr Trąbiński, Robert Winnicki, Krzysztof Bosak, Paweł Kurtyka, Tomasz Pułról oraz Paweł Leszczyński .

 

Już teraz serdecznie zapraszamy do zapoznania się z relacjami z obchodów pięciolecia stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej, które pojawią się na naszej stronie internetowej, profilu na Facebooku oraz na Twitterze w trakcie wydarzenia i na początku przyszłego tygodnia.

 

Lista osób wyróżnionych tytułem Członka Honorowego – Mentora Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej:

 

Tomasz Balon-Mroczka

dr Przemysław Dakowicz

mec. Konrad Firlej

dr hab. Henryk Głębocki

dr hab. Maciej Korkuć

Ewa Maciejewska

prof. Filip Musiał 

 prof. Andrzej Nowak

prof. Jacek Pietrzak

prof. Mieczysław Ryba

dr hab. Mirosław Szumiło

Piotr Trąbinski

prof.  Przemysław Waingertner

red. Rafał Ziemkiewicz

prof. Jan Żaryn

 dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski
prof. Piotr Gliński

Paweł Soloch

 

 

 

III Rzesza. Zbrodnia bez kary

Napisana z rozmachem historia zbrodni Trzeciej Rzeszy, której lata panowania w Europie były z jednym z najmroczniejszych okresów w dziejach świata.

Joanna Wieliczka-Szarkowa sięga do ideologicznych źródeł nazizmu, takich jak rasizm, eugenika, antysemityzm, religia germańska. Omawia historyczne okoliczności puczu monachijskiego, oraz propagandowe i organizacyjne przygotowanie przejęcia władzy w 1933 r. Uważnie śledzi lata budowy systemu nazistowskiego w latach poprzedzających wybuch II wojny światowej, szczególną uwagę zwracając na konsekwentną realizację celów ideologicznych (eliminacja Żydów, walka z chrześcijaństwem) i strategicznych (zbrojenia, budowa machiny propagandowej i potęgi SS), oraz na kluczowe wydarzenia jak pożar Reichstagu, noc długich noży, czy Anschluss Austrii. Najwięcej miejsca w książce zajmują wydarzenia z lat II wojny światowej. Autorka obszernie relacjonuje kampanie wojenne Wehrmachtu, oraz zbrodnie dokonywane na tyłach frontu. W końcowych rozdziałach omawia tygodnie agonii i ostateczny upadek III Rzeszy, oraz kulisy Procesu Norymberskiego, który nie przyniósł oczekiwanego rozliczenia najbardziej zbrodniczego systemu w dziejach świata.

Książka, która tak obszernie przedstawia historyczne kulisy potęgi i upadku III Rzeszy, stawia pytania o dużym znaczeniu moralnym i cywilizacyjnym: Jak to możliwe, że nowoczesne i kulturalne społeczeństwo w sercu Europy ogarnęło zbiorowe szaleństwo? Dlaczego odrzucono człowieczeństwo? Dlaczego Europa nie rozliczyła sprawiedliwie nazistowskich zbrodni? Dlaczego wciąż lekceważy płynące z przeszłości ostrzeżenia? I jakie konsekwencje może mieć fakt, że w istocie popełnione zbrodnie pozostały bez kary…?

--------

Wydawnictwo AA, „III Rzesza. Zbrodnia bez kary”, format: 140x200, s.528, oprawa twarda, cena detaliczna 49,00 zł. Książka dostępna w dobrych księgarniach, oraz na www.religijna.pl   

 

 

 

Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia

Przed nami kolejna edycja Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia. Pospolitego ruszenia Kresowego młodego pokolenia Polaków.Dla uczniów dolnośląskich szkół jest to wielka lekcja patriotyzmu, okazja do poznania historii swego rodu, a tym samym narodu. W ubiegłym roku, mimo trudnej sytuacji politycznej na Ukrainie 500 wolontariuszy pracowało podczas wakacji przy porządkowaniu kresowych nekropolii, ponad 150 tysięcy młodych ludzi przekazało na ten cel jedną symboliczną złotówkę co przy pomocy sponsorów pozwoliło zrealizować 5. edycję akcji.

Przed nami kolejna 6 wyprawa. 8 lipca br. 800 młodych wolontariuszy wyjedzie do pracy na 85 cmentarzach położonych w okolicach Lwowa, Stanisławowa, Tarnopola, na Wołyniu i Podolu, skąd powrócą 18 lipca 2015. W czasie wyprawy równie ważnym celem będzie niesienie pomocy i dotarcie do naszych rodaków ,którzy pozostali na Kresach.

Akcja jest bardzo ważna dla młodego pokolenia, gdyż takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie… Nadto jesteśmy przekonani że tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych robi obywateli.- Parafrazując słowa hetmana Jana Zamoyskiego.

Więcej na:

https://www.facebook.com/OcalOdZapomnienia/photos/a.177302939087925.1073741830.176407845844101/491315857686630/?type=1&theater

 

 

 

 

Prawo i polityka: aktualność nauczania św.Tomasza z Akwinu

Wrocławski Klub "Opcji na Prawo" serdecznie zaprasza na wykład dr Wojciecha Golonki pt. "Prawo i polityka: aktualność nauczania św. Tomasza z Akwinu". Wykład odbędzie się dn. 25 kwietnia 2015 r. o godz 18.30 w "Sali Czarnej" Hotelu Tumskiego, Wyspa Słodowa 10, Wrocław.

Dr Wojciech Golonka to filozof, wykładowca i prorektor Instytutu Uniwersyteckiego św Piusa X w Paryżu.

Po spotkaniu będzie możliwość nabycia klasycznej pozycji autorstwa o. Santiago Ramirez OP pt. " Autorytet doktrynalny św. Tomasza z Akwinu". Jest to znakomite dzieło hiszpańskiego uczonego wzbogacone zbiorem prawie wszystkich oficjalnych dokumentów Stolicy Apostolskiej od pontyfikatu Benedykta XIV. do Jana XXIII odnoszących się do Doktora Anielskiego (w większości nigdy wcześniej nie przełożonych z łaciny na język polski).

 

FacebookTwitter

Kwartalnik


Partnerzy
portalu

 

Polecamy