Dziś jest wtorek, 21 listopada 2017 roku. Imieniny : Janusza, Marii, Reginy

REKLAMA

Kwartalnik Myśl.pl

Kika tygodni temu jeden z prawicowych publicystów stwierdził, że „kultura prawicy nie interesuje, prawica jej nie rozumie i zrozumieć nie chce. Wydaje się, że kultura jest z założenia neutralna, a próby jej analizy i współtworzenia podejmuje tylko lewa strona”. Czy miał rację? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Warto jej jednak poszukać. Jeszcze ważniejszym zadaniem wydaje się być zrozumienie, czym jest kultura i jakie znaczenie może odegrać w zachęcaniu Polaków do społeczno-politycznej aktywności i odpowiedzialności. Nie chodzi tu jednak o groteskowy, czasem wręcz zaściankowy, produkt kulturopodobny, serwowany nam jakże często przez tak zwane media „niezależne”, ale o coś, co może stanowić trwały fundament zmian naszego narodu i państwa.


W numerze, który właśnie oddaliśmy do Państwa rąk, staramy się pokazać współczesne,  popkulturowe próby łączenia kultury z patriotyzmem. To muzyka hip-hopowa, grafika oraz inne nowoczesne formy wyrazu artystycznego. Liczymy na to, że numeru inicjatywy, o których piszemy, przysłużą się zwycięstwu narodowo-konserwatywnej prawicy na froncie walki o sztukę, kulturę i wychowanie. Oby rację miał Łukasz Moczydłowski, którego tekst pt. „Czas stworzyć manifest antyantysztuki!”, otwierający dyskusję na łamach niniejszego numeru, kończy się refleksją:  „Wydaje się, że przy takim programie sztuki nowoczesnej Polacy ze swoim głęboko zakodowanym, często nieuświadomionym pierwiastkiem buntu i znacznie powolniej biegnącymi procesami rozpadu, niż ma to miejsce u naszych zachodnich braci, świetnie nadają się do poniesienia płomienia irredenty przeciwko współczesnej antysztuce. Być może właśnie walka o nową sztukę pozwoli nam w końcu odrzucić – wraz z lewicową poprawnością polityczną – duszący nas od wieków kompleks pawia i papugi”.

W bieżącym numerze szczególnie polecam Państwa uwadze teksty z zakresu geopolityki: artykuł dr. Wojciecha Turka pt. „Od Pax americana do świata wielobiegunowego” oraz Krzysztofa Lalika zatytułowany „I’m not Charlie, not terrorist, not Muslim, but from Europe” . Poza tym jak zwykle sporo miejsca poświęcamy sprawom idei, polityki oraz historii. Przybliżamy także działania Wiedeńskiej Inicjatywy Narodowej – kolejnego środowiska, z którym nawiązaliśmy aktywną i owocną współpracę.

W imieniu całej redakcji życzę miłej lektury!
Krzysztof Tenerowicz
Redaktor naczelny „Myśl.pl”

 

Więcej…

_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
01/42 
start stop bwd fwd

MyślTV

FACEBOOK

O polskich ocenach komunizmu - konferencja na Uniwersytecie Jagiellońskim

10 i 11 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbędzie się konferencja „Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 roku”. Jej organizatorami są Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ we współpracy z Fundacją Centrum Grabskiego oraz Ośrodkiem Myśli Politycznej w Krakowie.

O komunizmie w polskiej myśli politycznej będą dyskutować znani specjaliści – historycy i politolodzy. W konferencji wezmą udział m.in. prof. dr hab. Bogdan Szlachta, prof. dr hab. Antoni Dudek, dr hab. Andrzej Waśko, dr hab. Filip Musiał, dr Piotr Gontarczyk, dr Maciej Korkuć czy dr Wojciech Muszyński.

Prelegenci będą rozmawiać o wizjach komunizmu w okresie II wojny światowej, na emigracji i w kraju, w okresie PRL, a w końcu III RP. 

Otwarcie konferencji nastąpi 10 marca, o godz. 10 w Collegium Maius, w sali im. Michała Bobrzyńskiego. Tam też toczyć się będą dyskusje panelistów. Szczegółowy program konferencji poniżej.

 

Poniedziałek: 10 marca

10.00: Uroczyste otwarcie konferencji

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 

Panel I: Komunizm polskimi oczami w czasie II Wojny Światowej

godz. 10.20-13.00

Prof. dr hab. Grzegorz Mazur (UJ) Polscy komuniści o oczach społeczeństwa na progu II Wojny Światowej

Prof. dr hab. Wojciech Rojek (UJ) Rząd Emigracyjny wobec ZSRR

Prof. Dr hab. Waldemar Paruch (UMCS) Oceny komunizmu w myśli politycznej obozu postpiłsudczykowskiego w czasie II wojny światowej

Dr Wojciech Muszyński (IPN) Endecja wobec komunizmu

Dr Maciej Korkuć (IPN) Armia Krajowa wobec problemu działalności komunistycznej w Kraju

Dr Piotr Gontarczyk (IPN) Wizja Związku Sowieckiego w propagandzie konspiracyjnej Polskiej Partii Robotniczej. Geneza, węzłowe problemy i egzemplifikacja

Dyskusja

Prowadzący prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (UJ)

Przerwa kawowa 13.00- 13.20

 

Panel II: Oceny i wizje komunizmu z perspektywy polskiej emigracji po 1945 r.

godz. 13.20-15.20

Prof. dr hab. Marek Kornat (PAN, UKSW) Idee sowietologiczne polskiej emigracji politycznej 1945-1989

Prof. dr hab. Rafał Habielski (UW) Aneks i emigracja po 1968 r. wobec komunizmu

Dr Maciej Zakrzewski (UJ) Wracać czy nie wracać? Pragmatyczna pułapka konserwatyzmu w obliczu komunizmu

Dr Małgorzata Ptasińska (UW, Instytut Literacki Kultura) Paryska ,,Kultura” a komunizm

Dyskusja

Prowadzący: dr hab. Piotr Kimla (UJ)

Przerwa kawowa 15.30- 16.00

 

Panel III: Pisarze wobec komunizmu

godz. 16.00-18.00

Dr hab. Maciej Urbanowski prof. UJ Miłosza spojrzenie na komunizm

Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki (PAN) Józef Mackiewicz a komunizm

Rafał Łatka (UJ) Komunizm w dziennikach Herlinga- Grudzińskiego

Dr hab. Andrzej Waśko prof. UJ Zbigniew Herbert a komunizm

Dyskusja

Prowadzący: Prof. dr hab. Bogdan Szlachta (UJ)

 

 Wtorek: 11 marca

Panel IV: Oceny i wizje komunizmu z perspektywy wnętrza Polski ,,Ludowej"

godz. cz. I 10.00- 12.30

Prof. dr hab. Antoni Dudek (UJ) Pokolenia polskich komunistów

Dr hab. Lech Mażewski prof. UWM Autorytaryzm czy totalitaryzm. Polska lat 1944/1945-1989 w perspektywie ustrojowo- politycznej

Dr Mirosław Szumiło (UMCS) Kierownictwo PZPR wobec komunizmu

Ks. prof. dr hab. Józef Marecki (UPJPII, IPN) Komunizm w ocenie prymasa Stefana Wyszyńskiego

Dr Adrian Tyszkiewicz (UJ) Partie satelickie a komunizm

Prowadzący: Rafał Łatka (UJ)

Przerwa kawowa 12.30- 13.00

 

godz. cz. II 13.00- 15.30

Dr hab. Zdzisław Zblewski (UJ) Początkowe stadium komunizmu na polskich ziemiach w ocenach tych, którzy w kraju pozostali- Między PSL, a WiN

Roman Graczyk (IPN) Katolicy świeccy wobec komunizmu 1945-1956

Dr Grzegorz Waligóra (IPN) Opozycja przedsierpniowa, a komunizm

Dr Krzysztof Mazur (UJ) ,,Solidarność” wobec komunizmu

Dr hab. Henryk Głębocki (UJ) ZSRS i sowiecki komunizm w myśli i polityce opozycji w PRL: "wieczna Rosja" czy światowe, uniwersalne imperium komunistyczne (1975-1989)

Prowadzący: Dr Adrian Tyszkiewicz (UJ)

Przerwa kawowa 15.30- 16.10

 

Panel V: Oceny komunizmu po 1989 r.

godz. 16.10- 18.00

Prof. dr hab. Ryszard Legutko (UJ) Świadomość Polaków po komunizmie

Dr hab. Paweł Śpiewak prof. UW Główne osie sporu historycznego wokół komunizmu, a bieżąca polityka

Dr Dominik Sieklucki Przeszłość i stosunek do przeszłości, jako czynniki określające pozycję partii postpezetperowskiej lewicy w systemie partyjnym III RP

Dyskusja

Prowadzący Dr hab. Filip Musiał (IPN)

FacebookTwitter

Kwartalnik


Partnerzy
portalu

 

Polecamy