Dziś jest wtorek, 21 listopada 2017 roku. Imieniny : Janusza, Marii, Reginy

REKLAMA

Kwartalnik Myśl.pl

Kika tygodni temu jeden z prawicowych publicystów stwierdził, że „kultura prawicy nie interesuje, prawica jej nie rozumie i zrozumieć nie chce. Wydaje się, że kultura jest z założenia neutralna, a próby jej analizy i współtworzenia podejmuje tylko lewa strona”. Czy miał rację? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Warto jej jednak poszukać. Jeszcze ważniejszym zadaniem wydaje się być zrozumienie, czym jest kultura i jakie znaczenie może odegrać w zachęcaniu Polaków do społeczno-politycznej aktywności i odpowiedzialności. Nie chodzi tu jednak o groteskowy, czasem wręcz zaściankowy, produkt kulturopodobny, serwowany nam jakże często przez tak zwane media „niezależne”, ale o coś, co może stanowić trwały fundament zmian naszego narodu i państwa.


W numerze, który właśnie oddaliśmy do Państwa rąk, staramy się pokazać współczesne,  popkulturowe próby łączenia kultury z patriotyzmem. To muzyka hip-hopowa, grafika oraz inne nowoczesne formy wyrazu artystycznego. Liczymy na to, że numeru inicjatywy, o których piszemy, przysłużą się zwycięstwu narodowo-konserwatywnej prawicy na froncie walki o sztukę, kulturę i wychowanie. Oby rację miał Łukasz Moczydłowski, którego tekst pt. „Czas stworzyć manifest antyantysztuki!”, otwierający dyskusję na łamach niniejszego numeru, kończy się refleksją:  „Wydaje się, że przy takim programie sztuki nowoczesnej Polacy ze swoim głęboko zakodowanym, często nieuświadomionym pierwiastkiem buntu i znacznie powolniej biegnącymi procesami rozpadu, niż ma to miejsce u naszych zachodnich braci, świetnie nadają się do poniesienia płomienia irredenty przeciwko współczesnej antysztuce. Być może właśnie walka o nową sztukę pozwoli nam w końcu odrzucić – wraz z lewicową poprawnością polityczną – duszący nas od wieków kompleks pawia i papugi”.

W bieżącym numerze szczególnie polecam Państwa uwadze teksty z zakresu geopolityki: artykuł dr. Wojciecha Turka pt. „Od Pax americana do świata wielobiegunowego” oraz Krzysztofa Lalika zatytułowany „I’m not Charlie, not terrorist, not Muslim, but from Europe” . Poza tym jak zwykle sporo miejsca poświęcamy sprawom idei, polityki oraz historii. Przybliżamy także działania Wiedeńskiej Inicjatywy Narodowej – kolejnego środowiska, z którym nawiązaliśmy aktywną i owocną współpracę.

W imieniu całej redakcji życzę miłej lektury!
Krzysztof Tenerowicz
Redaktor naczelny „Myśl.pl”

 

Więcej…

_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
01/42 
start stop bwd fwd

MyślTV

FACEBOOK

Lituanizacja Wileńszczyzny po 1990 roku

Najnowszy, 29 numer kwartalnika „Myśl.pl” to okazja aby zapoznać się z książką „Polacy na Wileńszczyźnie 1990-2010”. Opublikowany fragment publikacji dr Krzysztofa Kawęckiego to nie tylko wciągająca lektura, ale przede wszystkim solidna dawka informacji o postępującej od 1990 r. lituanizacji Wileńszczyzny.

Autor, w przytoczonej przez kwartalnik części, na samym początku dotyka kwestii przyczyn niechęci obywateli litewskich, jaką darzą oni mniejszość polską:  „Od czasu proklamowania niepodległości, na Litwie realizowana jest konsekwentnie  polityka budowania państwa jednorodnego etnicznie. (…) Wśród historyków litewskich występują różne interpretacje tych wydarzeń. Niektórzy początek nieszczęść swego kraju upatrują w chrzcie Litwy i „pojawieniu się” Polaków, inni uważają, że upadek nastąpił od Unii Lubelskiej. Być może dlatego w katedrze wileńskiej przykryto tynkiem tablicę erekcyjną z napisem , że świątynię wzniósł Władysław Jagiełło.”

W ten sposób dr Kawęcki rozpoczyna przegląd różnych przejawów antypolskich postaw, od czasów przeszłych do tych najbardziej nam współczesnych. Przywołuje pamięcią  przykład litewskiego ruchu „Sajudis”, który „ (…) stał się ruchem szowinistycznym, co czyniło porozumienie Litwinów z Polakami niemożliwym na samym początku niepodległości tego kraju.” ; wraca do lat 90. gdy „ (…) prasa, telewizja i radio robiły wszystko aby podsycać wzajemne konflikty”, zaś  „ (…) Stałym elementem propagandy państwowej było oczernianie Armii Krajowej. (…) W końcu 1993 roku przewodniczący szowinistycznej organizacji „Vilnija”, Kazimieras Garszva, zorganizował tzw. sąd społeczny nad AK, który orzekł, że okupacyjna Armia Krajowa  na Wileńszczyźnie dopuściła się   ludobójstwa na Litwinach.”

W artykule możemy również przeczytać chociażby o działaniu Litewskiego Towarzystwa Filatelistycznego, które w 1994 r. „ (…) wydało kopertę, na której przedstawiono trzy postacie: Hitlera, gen. Żeligowskiego i Stalina. (…) Nad skazanymi umieszczono tron, na którym zasiada Najwyższy Sędzia. Nad tronem napis: „Sąd Ostateczny nad Katami Litwy.”

Odnosząc się zaś do czasów współczesnych, dr Kawęcki posługuje się przykładem z 2011 r. kiedy dyrektor jednego z litewskich  gimnazjów  powiedział:   „Tam dziś” (w polskich przedszkolach) wychowują Hitlerjugend (…).”

O tych, i o wielu innych przykładach tego, jak skrajny litewski etnonacjonalizm niszczy polskość Wileńszczyzny można dowiedzieć się sięgając po lekturę całego artykułu.

W najnowszym numerze kwartalnika piszemy też m.in.: o losach Polonii w Ameryce Łacińskiej (Mateusz Musiał) czy o Ruchu Narodowym (dr Bartosz Józwiak), poruszamy również wszechobecną tematykę gender (Krzysztof Lalik), a także przybliżamy postać Józefa Klarnera (dr Rafał Dobrowolski).

Nowy numer „Myśl.pl” to także solidna dawka idei, historii, gospodarki oraz kultury. Jak zawsze na łamach kwartalnika sporo też recenzji, relacji z ciekawych i ważnych wydarzeń  oraz zupełnie nowy dział „Myśl Młodych” redagowany przez młode pokolenie polskich narodowców. Zapraszamy do zakupu oraz lektury !  Kwartalnik dostępny w sieci salonów Empik.                            

Polecamy!

 

 

 

 

 

 

 

FacebookTwitter

Kwartalnik


Partnerzy
portalu

 

Polecamy