Dziś jest środa, 22 listopada 2017 roku. Imieniny : Cecylii, Jonatana, Marka

REKLAMA

Kwartalnik Myśl.pl

Kika tygodni temu jeden z prawicowych publicystów stwierdził, że „kultura prawicy nie interesuje, prawica jej nie rozumie i zrozumieć nie chce. Wydaje się, że kultura jest z założenia neutralna, a próby jej analizy i współtworzenia podejmuje tylko lewa strona”. Czy miał rację? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Warto jej jednak poszukać. Jeszcze ważniejszym zadaniem wydaje się być zrozumienie, czym jest kultura i jakie znaczenie może odegrać w zachęcaniu Polaków do społeczno-politycznej aktywności i odpowiedzialności. Nie chodzi tu jednak o groteskowy, czasem wręcz zaściankowy, produkt kulturopodobny, serwowany nam jakże często przez tak zwane media „niezależne”, ale o coś, co może stanowić trwały fundament zmian naszego narodu i państwa.


W numerze, który właśnie oddaliśmy do Państwa rąk, staramy się pokazać współczesne,  popkulturowe próby łączenia kultury z patriotyzmem. To muzyka hip-hopowa, grafika oraz inne nowoczesne formy wyrazu artystycznego. Liczymy na to, że numeru inicjatywy, o których piszemy, przysłużą się zwycięstwu narodowo-konserwatywnej prawicy na froncie walki o sztukę, kulturę i wychowanie. Oby rację miał Łukasz Moczydłowski, którego tekst pt. „Czas stworzyć manifest antyantysztuki!”, otwierający dyskusję na łamach niniejszego numeru, kończy się refleksją:  „Wydaje się, że przy takim programie sztuki nowoczesnej Polacy ze swoim głęboko zakodowanym, często nieuświadomionym pierwiastkiem buntu i znacznie powolniej biegnącymi procesami rozpadu, niż ma to miejsce u naszych zachodnich braci, świetnie nadają się do poniesienia płomienia irredenty przeciwko współczesnej antysztuce. Być może właśnie walka o nową sztukę pozwoli nam w końcu odrzucić – wraz z lewicową poprawnością polityczną – duszący nas od wieków kompleks pawia i papugi”.

W bieżącym numerze szczególnie polecam Państwa uwadze teksty z zakresu geopolityki: artykuł dr. Wojciecha Turka pt. „Od Pax americana do świata wielobiegunowego” oraz Krzysztofa Lalika zatytułowany „I’m not Charlie, not terrorist, not Muslim, but from Europe” . Poza tym jak zwykle sporo miejsca poświęcamy sprawom idei, polityki oraz historii. Przybliżamy także działania Wiedeńskiej Inicjatywy Narodowej – kolejnego środowiska, z którym nawiązaliśmy aktywną i owocną współpracę.

W imieniu całej redakcji życzę miłej lektury!
Krzysztof Tenerowicz
Redaktor naczelny „Myśl.pl”

 

Więcej…

_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
01/42 
start stop bwd fwd

MyślTV

FACEBOOK

„Powrót z emigracji, repatriacja? Tylko ekonomia!” (Myśl.pl nr 29)

Polonia to termin określający naszych rodaków mieszkających obecnie poza granicami kraju. Statystyki do tej grupy zaliczają także osoby, które nigdy nie emigrowały, a są negatywnymi beneficjantami zmiany granic Rzeczypospolitej. Całą ta grupa jest niezwykle liczna i wynosi ok. 52% obecnej liczby mieszkańców kraju (…) To przecież ogromny potencjał – ludzi wychowanych w tradycji narodowej, znających język, kulturę, a niestety z różnych względów nie mogących mieszkać obecnie w Polsce – tymi słowami rozpoczyna tekst „Powrót z emigracji, repatriacja? Tylko ekonomia!” M. Stefaniak. Autor tekstu rozpatruje, jak skłonić emigrantów do powrotu, aby móc wykorzystać nasz realny potencjał demograficzny dla rozwoju ekonomicznego Polski.

W tym celu Stefaniak wprowadza kryterium podziału miejsc zamieszkania Polaków i na tej podstawie analizuje możliwość ich powrotu do ojczyzny.

Pierwsza grupa: Rosja, Kazachstan itp. - to Ci, którzy na skutek władzy komunistycznej zostali wysiedleni z kraju. Wojna spowodowała, że obecne pokolenie nie pamięta ojczyzny, natomiast istnieje wśród nich przywiązanie do tradycji, zakorzenionych przez rodzinę. Druga grupa: Białoruś, Litwa, Ukraina – tamtejsi emigranci to „skutki” akcji przesiedleńczych. To rodacy żyjący w mniej zamożnych regionach, i podobnie jak w pierwszej grupie, o silnym przywiązaniu do kraju ojczystego.

Trzecia grupa: Brazylia, Argentyna, Kanada, Stany Zjednoczone, Australia – to Polacy, którzy emigrowali około 20 lat temu na skutek licznych zawirowań w Polsce. Uciekali przed biedą i represjami. Zdążyli wychować pokolenie urodzone już na emigracji, w większości w duchu polskiej tożsamości. Mają znacznie lepsze zarobki i doświadczyli wyższego poziomu życia. Czwarta grupa: Niemcy, Irlandia, Francja, Wielka Brytania – dotyczy największej fali emigracji w czasach otwarcia granic na podstawie „Układu z Schengen”. To grupa, która podobnie jak reszta opuściła kraj w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Niestety, największą falę tej emigracji stanowi pokolenie produkcyjne, które świadomie decyduje się wytwarzać kapitał innego państwa. Wyznają zasadę, że Polska to nie kraj dla młodych ludzi.

Według Stefaniaka należy wykorzystać potencjał, który posiadamy w postaci naszych rodaków mieszkających poza naszą ojczyzną. Dlaczego? - To nasi rodacy i Polska jako kraj powinna im przede wszystkim stwarzać warunki do życia w ojczyźnie. Warto o te osoby walczyć, ponieważ bardzo wiele z nich ukończyło najlepsze uczelnie i mogliby generować PKB dla naszego państwa -  uzasadnia Stefaniak i dodaje - Pobudźmy gospodarkę i pokażmy, że to właśnie my możemy być tygrysem w środkowej Europie. Dla obecnej klasy politycznej jest to krok niewyobrażalny i przyznam dość ryzykowny. Jednak przepaść, która niestety nadal dzieli nas od państw zachodnich jest nie do przeskoczenia konwencjalnymi metodami (…).

Wiadomym jest, iż osiedlenie na stałe, zakorzenienie w lokalnej społeczności, lepsze warunki życia i poczucie pewności następnego dnia powoduje, że emigracji żyje się dobrze. Pojawia się więc pytanie tytułowe: Jak ich skłonić do powrotu? Czy jest to w ogóle możliwe? Która z grup jest najbardziej skłonna do repatriacji? Na te i inne pytania odpowiada tekst Stefaniaka – zapraszamy do lektury całego artykułu dostępnego na łamach najnowszego 29 numeru Kwartalnika myśl.pl.

W najnowszym numerze kwartalnika piszemy też m.in.: o sytuacji Polaków na Wileńszczyźnie ( dr Krzysztof Kawęcki), o sytuacji Polaków na dawnych kresach (Tomasz Kisiel) oraz zagrożeniu jakie wiąże się z działalnością ukraińskiej „Swobody” (tekst dr Andrzeja Zapałowskiego). 

Nowy numer „Myśl.pl” to także solidna dawka idei, historii, gospodarki oraz kultury. Jak zawsze na łamach kwartalnika sporo też recenzji, relacji z ciekawych i ważnych wydarzeń  oraz zupełnie nowy dział „Myśl Młodych” redagowany przez młode pokolenie polskich narodowców. Zapraszamy do zakupu oraz lektury !  Kwartalnik dostępny w sieci salonów Empik.

 

 

 

 

 

 

 

FacebookTwitter

Kwartalnik


Partnerzy
portalu

 

Polecamy