Dziś jest środa, 22 listopada 2017 roku. Imieniny : Cecylii, Jonatana, Marka

REKLAMA

Kwartalnik Myśl.pl

Kika tygodni temu jeden z prawicowych publicystów stwierdził, że „kultura prawicy nie interesuje, prawica jej nie rozumie i zrozumieć nie chce. Wydaje się, że kultura jest z założenia neutralna, a próby jej analizy i współtworzenia podejmuje tylko lewa strona”. Czy miał rację? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Warto jej jednak poszukać. Jeszcze ważniejszym zadaniem wydaje się być zrozumienie, czym jest kultura i jakie znaczenie może odegrać w zachęcaniu Polaków do społeczno-politycznej aktywności i odpowiedzialności. Nie chodzi tu jednak o groteskowy, czasem wręcz zaściankowy, produkt kulturopodobny, serwowany nam jakże często przez tak zwane media „niezależne”, ale o coś, co może stanowić trwały fundament zmian naszego narodu i państwa.


W numerze, który właśnie oddaliśmy do Państwa rąk, staramy się pokazać współczesne,  popkulturowe próby łączenia kultury z patriotyzmem. To muzyka hip-hopowa, grafika oraz inne nowoczesne formy wyrazu artystycznego. Liczymy na to, że numeru inicjatywy, o których piszemy, przysłużą się zwycięstwu narodowo-konserwatywnej prawicy na froncie walki o sztukę, kulturę i wychowanie. Oby rację miał Łukasz Moczydłowski, którego tekst pt. „Czas stworzyć manifest antyantysztuki!”, otwierający dyskusję na łamach niniejszego numeru, kończy się refleksją:  „Wydaje się, że przy takim programie sztuki nowoczesnej Polacy ze swoim głęboko zakodowanym, często nieuświadomionym pierwiastkiem buntu i znacznie powolniej biegnącymi procesami rozpadu, niż ma to miejsce u naszych zachodnich braci, świetnie nadają się do poniesienia płomienia irredenty przeciwko współczesnej antysztuce. Być może właśnie walka o nową sztukę pozwoli nam w końcu odrzucić – wraz z lewicową poprawnością polityczną – duszący nas od wieków kompleks pawia i papugi”.

W bieżącym numerze szczególnie polecam Państwa uwadze teksty z zakresu geopolityki: artykuł dr. Wojciecha Turka pt. „Od Pax americana do świata wielobiegunowego” oraz Krzysztofa Lalika zatytułowany „I’m not Charlie, not terrorist, not Muslim, but from Europe” . Poza tym jak zwykle sporo miejsca poświęcamy sprawom idei, polityki oraz historii. Przybliżamy także działania Wiedeńskiej Inicjatywy Narodowej – kolejnego środowiska, z którym nawiązaliśmy aktywną i owocną współpracę.

W imieniu całej redakcji życzę miłej lektury!
Krzysztof Tenerowicz
Redaktor naczelny „Myśl.pl”

 

Więcej…

_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
01/42 
start stop bwd fwd

MyślTV

FACEBOOK

O Wielką Polskę na wojennym wychodźstwie. Stronnictwo Narodowe wobec rządu gen. Władysława Sikorskiego (1939–1943)

Już za niespełna dwa tygodnie, 25 marca br. odbędzie się prezentacja publikacji  autorstwa Krzysztofa Kaczmarskiego pt. „O Wielką Polskę na wojennym wychodźstwie. Stronnictwo Narodowe wobec rządu gen. Władysława Sikorskiego (1939–1943)”. Niezwykle miło poinformować nam, że nasza redakcja objęła patronat medialny nad tym wydarzeniem, na która serdecznie zapraszamy do siedziby rzeszowskiego IPN, przy ul. Szopena 23, początek o godz. 17.

Tematem książki są dzieje Stronnictwa Narodowego na wychodźstwie w latach 1939–1943, tj. w okresie, kiedy premierem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej był gen. Władysław Sikorski. Autor starał się przede wszystkim przedstawić politykę SN wobec tego gabinetu. Praca traktuje jednak o losach szeroko pojętego obozu narodowego, gdyż nie sposób, zajmując się wskazanym wycinkiem dziejów SN, pisać wyłącznie o tej partii politycznej, a pomijać np. historię tygodnika „Jestem Polakiem", wydawanego w latach 1940–1941 przez ks. Stanisława Bełcha (na początku z udziałem SN), czy działalność środowiska politycznego skupionego wokół pisma „Walka" (1941–1943), któremu przewodził Adam Doboszyński.

Opracowanie ukazuje miejsce Stronnictwa Narodowego na mapie politycznej wychodźstwa polskiego w latach 1939–1943, jego stanowisko w przełomowych momentach funkcjonowania rządu gen. Sikorskiego oraz rolę narodowców w strukturach władz RP w tym okresie. Przedstawiając dzieje tej formacji politycznej, autor starał się odpowiedzieć na pytania: Czy SN wchodziło w skład tzw. jedności narodowej, na której opierał się rząd gen. Sikorskiego? Czy miało jakikolwiek wpływ na politykę tego rządu? Czy rząd ten można w ogóle nazywać gabinetem jedności narodowej?

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I. Stronnictwo Narodowe w pierwszym okresie II wojny światowej (wrzesień 1939 – czerwiec 1941)

 1. Stronnictwo Narodowe przed wybuchem wojny
 2. W obliczu wojny
 3. Okres francuski (do czerwca 1940 r.)
 4. Wokół kryzysu rządowego w lipcu 1940 r.
 5. Działalność Tadeusza Bieleckiego w nieokupowanej strefie Francji (lato 1940 – wiosna 1941)
 6. Organizacja łączności z krajem

Rozdział II. Sprawa pisma „Jestem Polakiem" (sierpień 1940 – czerwiec 1941)

 1. Oblicze ideowe „Jestem Polakiem"
 2. Komitet Obozu Narodowo – Radykalnego na Emigracji i próby wejścia przedstawicieli Organizacji Polskiej do Rady Narodowej
 3. Nagonka prasowa na „Jestem Polakiem"
 4. Dyskusja o „Jestem Polakiem" w Izbie Gmin
 5. Sprawa „Jestem Polakiem" na posiedzeniach rządu polskiego
 6. Szykany i  represje wobec „Jestem Polakiem" oraz przyczyny zaprzestania wydawania pisma
 7. Epilog – sprawa Stanisława Wizbeka

Rozdział III. Wokół układu Sikorski – Majski (lipiec1941 – luty 1942)

 1. Stronnictwo Narodowe wobec porozumienia ze Związkiem Sowieckim
 2. Kryzys rządowy i rozmowy ze Stronnictwem Narodowym
 3. Rozłam w Stronnictwie Narodowym

Rozdział IV. ,,Walka" i Komitet Zagraniczny Obozu Narodowego (1941–1943)

 1. Oblicze ideowo-polityczne środowiska „Walki"
 2. Powstanie i działalność Komitetu Zagranicznego Obozu Narodowego
 3. „List otwarty" Adama Doboszyńskiego do prezydenta Władysława Raczkiewicza i gen. Kazimierza Sosnkowskiego
  3.1. Reakcje na publikacje „Walki" i odpowiedź gen. Sosnkowskiego na list Doboszyńskiego
  3.2 Nieudane plany wywołania przesilenia rządowego
  3.3. Sprawa Doboszyńskiego i Przetakiewicza przed 8. Sądem Polowym 1. Dywizji Pancernej
 4. Problemy w łączności z władzami SN w kraju
 5. Stronnictwo Narodowe na Bliskim i Środkowym Wschodzie
 6. Wobec śmierci gen. Sikorskiego

 

Krzysztof Kaczmarski, O Wielką Polskę na  wojennym wychodźstwie. Stronnictwo Narodowe wobec rządu gen. Władysława Sikorskiego (1939–1943),  Rzeszów 2013, 400 s. + 24 s. wkł. zdj.

 

 

 

 

 

FacebookTwitter

Kwartalnik


Partnerzy
portalu

 

Polecamy