Dziś jest środa, 18 października 2017 roku. Imieniny : Hanny, Klementyny, Łukasza

REKLAMA

Kwartalnik Myśl.pl

Kika tygodni temu jeden z prawicowych publicystów stwierdził, że „kultura prawicy nie interesuje, prawica jej nie rozumie i zrozumieć nie chce. Wydaje się, że kultura jest z założenia neutralna, a próby jej analizy i współtworzenia podejmuje tylko lewa strona”. Czy miał rację? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Warto jej jednak poszukać. Jeszcze ważniejszym zadaniem wydaje się być zrozumienie, czym jest kultura i jakie znaczenie może odegrać w zachęcaniu Polaków do społeczno-politycznej aktywności i odpowiedzialności. Nie chodzi tu jednak o groteskowy, czasem wręcz zaściankowy, produkt kulturopodobny, serwowany nam jakże często przez tak zwane media „niezależne”, ale o coś, co może stanowić trwały fundament zmian naszego narodu i państwa.


W numerze, który właśnie oddaliśmy do Państwa rąk, staramy się pokazać współczesne,  popkulturowe próby łączenia kultury z patriotyzmem. To muzyka hip-hopowa, grafika oraz inne nowoczesne formy wyrazu artystycznego. Liczymy na to, że numeru inicjatywy, o których piszemy, przysłużą się zwycięstwu narodowo-konserwatywnej prawicy na froncie walki o sztukę, kulturę i wychowanie. Oby rację miał Łukasz Moczydłowski, którego tekst pt. „Czas stworzyć manifest antyantysztuki!”, otwierający dyskusję na łamach niniejszego numeru, kończy się refleksją:  „Wydaje się, że przy takim programie sztuki nowoczesnej Polacy ze swoim głęboko zakodowanym, często nieuświadomionym pierwiastkiem buntu i znacznie powolniej biegnącymi procesami rozpadu, niż ma to miejsce u naszych zachodnich braci, świetnie nadają się do poniesienia płomienia irredenty przeciwko współczesnej antysztuce. Być może właśnie walka o nową sztukę pozwoli nam w końcu odrzucić – wraz z lewicową poprawnością polityczną – duszący nas od wieków kompleks pawia i papugi”.

W bieżącym numerze szczególnie polecam Państwa uwadze teksty z zakresu geopolityki: artykuł dr. Wojciecha Turka pt. „Od Pax americana do świata wielobiegunowego” oraz Krzysztofa Lalika zatytułowany „I’m not Charlie, not terrorist, not Muslim, but from Europe” . Poza tym jak zwykle sporo miejsca poświęcamy sprawom idei, polityki oraz historii. Przybliżamy także działania Wiedeńskiej Inicjatywy Narodowej – kolejnego środowiska, z którym nawiązaliśmy aktywną i owocną współpracę.

W imieniu całej redakcji życzę miłej lektury!
Krzysztof Tenerowicz
Redaktor naczelny „Myśl.pl”

 

Więcej…

_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
01/42 
start stop bwd fwd

MyślTV

FACEBOOK

Kościół jutra

„Z dzisiejszego kryzysu wyjdzie Kościół jutra. Kościół, który wiele utracił, stanie się maluczkim i będzie musiał zaczynać od początku. Nie będzie już mógł wypełnić wiernymi świątyń, które zostały zbudowane w okresach wielkiej „koniunktury”. Wraz z liczbą swoich zwolenników utraci wiele przywilejów w społeczeństwie, ale będzie się czuł silniejszy niż dotychczas, bo będzie dobrowolną wspólnotą, złożoną ze zdecydowanych ludzi. Jako mała społeczność będzie o wiele mocniej angażował inicjatywę swoich poszczególnych członków. W wierze i modlitwie pozna znowu swoje właściwe centrum, a sakramenty przeżywać będzie znowu jako służbę Bożą, a nie jako problem struktury liturgicznej.”

 

 

Tak pisał w 1970 roku ks. prof. Joseph Ratzinger i nie potrzebujemy tu wielkich rozważań teologicznych, by dostrzec aktualność tych słów. Dla członków Kościoła Katolickiego jasne jest, że Wspólnota tkwi w stanie kryzysu wywołanego zarówno przez czynniki zewnętrzne, jak i przez letniość przekazu, który ona sama wysyła do świata. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że otwarcie kościołów na oczekiwania współczesnych społeczeństw okazało się błędem. Zresztą ta porażka musiała nastąpić, bo „to nie Kościół ma się dostosować do świata, lecz świat do Ewangelii”. Dlatego potrzebujemy w pokorze wrócić do korzeni – bogatsi o wnioski z błędów, za które odpowiedzialność musi wziąć cała Wspólnota.

 

Wszelkie problemy Kościoła wzięły się z tego, że zapragnął popłynąć z duchem czasów i zapomniał o tym, co tkwi w centrum jego istnienia. A fundamentem życia Kościoła może być tylko i wyłącznie Bóg – ze wszystkim, co wypływa z Bożej doskonałości. Prawo ustanowione przez Boga nie może podlegać żadnym modyfikacjom i strach przed utratą wiernych, nie może usprawiedliwiać prób redefiniowania prawa Bożego. To właśnie prawo Boże jest podstawą do ustanawiania praw ziemskich i Kościół bezwzględnie musi o tym pamiętać. Bo na nic zdadzą się kościoły pełne ludzi jeśli kapłani będą bali się głosić Bożych prawd, by tylko ci ludzie z kościołów nie wyszli. Kościół musi być niewygodny, bo jest stroną w nieustannym konflikcie dobra ze złem. I musi być stroną bezwzględną, która nie kapituluje gdy zmieniają się okoliczności. Powinien wyciągać rękę do każdego człowieka. Powinien prowadzić dyskusje także z tymi, którzy nauki Kościoła nie uznają. Jednak ciągle musi stać na straży niezmiennych prawd. Nie może łagodzić swojej nauki, tylko dlatego, że ktoś tego oczekuje. Ma być Światłem, które otoczone prze mrok nie umniejszy swojej mocy.

 

Budowa Kościoła jutra – Kościoła wracającego do korzeni, jest zadaniem każdego, kto słyszy w sobie Boży głos. Tylko autentyczni wyznawcy Stwórcy mogą stworzyć oblicze Kościoła zgodnie z Bożą wolą. Nie uczynią tego heretycy pragnący zaspokoić swoje ego i chcący zapełnić kilka sekund z dziejów świata swoją osobą. Nie uczynią tego członkowie Kościoła krzywdzący ludzi i Boga nieświadomą nienawiścią. Nie przywrócą Kościołowi blasku ci, którzy poszukiwania Boga ograniczają do studiowania niezliczonych książek. Kościół odnowią wierni, którzy Ewangelię wcielą w codzienne życie. To oni będą tworzyć Kościół jutra na chwałę Bożą i na ratunek człowiekowi. A siłę wezmą ze szczerej, gorliwej modlitwy, która nie pozwoli im oddalić się od centrum.

 

Michał  Patyk -  student Bezpieczeństwa Narodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim, sekretarz redakcji i publicysta „Mysl24.pl”, współpracownik portalu „ProstozMostu.Net” oraz kwartalnika „Myśl.pl”.

FacebookTwitter

Kwartalnik


Partnerzy
portalu

 

Polecamy