Dziś jest środa, 22 listopada 2017 roku. Imieniny : Cecylii, Jonatana, Marka

REKLAMA

Kwartalnik Myśl.pl

Kika tygodni temu jeden z prawicowych publicystów stwierdził, że „kultura prawicy nie interesuje, prawica jej nie rozumie i zrozumieć nie chce. Wydaje się, że kultura jest z założenia neutralna, a próby jej analizy i współtworzenia podejmuje tylko lewa strona”. Czy miał rację? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Warto jej jednak poszukać. Jeszcze ważniejszym zadaniem wydaje się być zrozumienie, czym jest kultura i jakie znaczenie może odegrać w zachęcaniu Polaków do społeczno-politycznej aktywności i odpowiedzialności. Nie chodzi tu jednak o groteskowy, czasem wręcz zaściankowy, produkt kulturopodobny, serwowany nam jakże często przez tak zwane media „niezależne”, ale o coś, co może stanowić trwały fundament zmian naszego narodu i państwa.


W numerze, który właśnie oddaliśmy do Państwa rąk, staramy się pokazać współczesne,  popkulturowe próby łączenia kultury z patriotyzmem. To muzyka hip-hopowa, grafika oraz inne nowoczesne formy wyrazu artystycznego. Liczymy na to, że numeru inicjatywy, o których piszemy, przysłużą się zwycięstwu narodowo-konserwatywnej prawicy na froncie walki o sztukę, kulturę i wychowanie. Oby rację miał Łukasz Moczydłowski, którego tekst pt. „Czas stworzyć manifest antyantysztuki!”, otwierający dyskusję na łamach niniejszego numeru, kończy się refleksją:  „Wydaje się, że przy takim programie sztuki nowoczesnej Polacy ze swoim głęboko zakodowanym, często nieuświadomionym pierwiastkiem buntu i znacznie powolniej biegnącymi procesami rozpadu, niż ma to miejsce u naszych zachodnich braci, świetnie nadają się do poniesienia płomienia irredenty przeciwko współczesnej antysztuce. Być może właśnie walka o nową sztukę pozwoli nam w końcu odrzucić – wraz z lewicową poprawnością polityczną – duszący nas od wieków kompleks pawia i papugi”.

W bieżącym numerze szczególnie polecam Państwa uwadze teksty z zakresu geopolityki: artykuł dr. Wojciecha Turka pt. „Od Pax americana do świata wielobiegunowego” oraz Krzysztofa Lalika zatytułowany „I’m not Charlie, not terrorist, not Muslim, but from Europe” . Poza tym jak zwykle sporo miejsca poświęcamy sprawom idei, polityki oraz historii. Przybliżamy także działania Wiedeńskiej Inicjatywy Narodowej – kolejnego środowiska, z którym nawiązaliśmy aktywną i owocną współpracę.

W imieniu całej redakcji życzę miłej lektury!
Krzysztof Tenerowicz
Redaktor naczelny „Myśl.pl”

 

Więcej…

_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
01/42 
start stop bwd fwd

MyślTV

FACEBOOK

2014 rokiem przełomu dla Ruchu Narodowego

Rok 2014 zaowocował pierwszym od wielu lat, pełnym zaangażowaniem narodowców w życie publiczne w Polsce. Wybory do Parlamentu Europejskiego, uzupełniające do Senatu i samorządowe stanowiły duże wyzwanie dla naszych młodych struktur. Wyzwaniu temu sprostaliśmy i choć wyniki są niesatysfakcjonujące, to stanowią, wraz ze zdobytym doświadczeniem, dobry grunt dla dalszej walki o polskie życie publiczne w nadchodzących latach.

Oprócz stałej aktywności na polu społecznym walczymy dziś o pełnoprawną obecność idei narodowej także w życiu politycznym Polski. W przyszłym roku czekają nas kampania prezydencka i kampania parlamentarna. Dla skuteczności tej walki niezbędne jest dobre przygotowanie organizacyjne i zastosowanie właściwych narzędzi. W niedzielę 30 listopada Rada Decyzyjna RN zatwierdziła zmiany w organizacji Ruchu, które przekazujemy naszym działaczom oraz sympatykom.

1. Trwa sądowa rejestracja partii politycznej Ruch Narodowy. Ciężar aktywności stricte politycznej RN zostaje przeniesiony do partii, będącej organizacją lepiej przystosowaną do tego typu działań niż stowarzyszenia funkcjonujące dotychczas w ramach luźnej federacji ruchu społecznego.

2. Rada Decyzyjna RN w dotychczasowym składzie zmienia swoją nazwę na Radę Społeczną RN (w odróżnieniu od Rady Politycznej, która będzie jednym z ciał statutowych partii politycznej). Głównym zadaniem Rady Społecznej Ruchu Narodowego będzie dalsza koordynacja współpracy i dotychczasowych działań wszystkich podmiotów tworzących narodowy ruch społeczny.

3. Powołane zostają i niezwłocznie rozpoczynają prace władze partii politycznej w postaci Zarządu Głównego Ruchu Narodowego, który będzie sprawował władzę do czasu pierwszego kongresu, który odbędzie się w przewidzianym statutowo terminie po ukończeniu rejestracji partii w sądzie. Powołani zostają również pełnomocnicy ds. tworzenia struktur Ruchu Narodowego w każdym województwie. Ich listę podajemy poniżej. Pełnomocnicy niezwłocznie przystąpią do organizowania struktur i zbierania deklaracji członkowskich Ruchu Narodowego.

Wszystkie osoby zainteresowane współtworzeniem partii Ruch Narodowy zapraszamy do kontaktu z pełnomocnikami wojewódzkimi i włączania się w pracę polityczną naszego środowiska!

Zarząd Główny Ruchu Narodowego:

Prezes – Robert Winnicki
Wiceprezesi:
- Krzysztof Bosak
- Bartosz Józwiak
- Marian Kowalski
- Maciej Migus
- Artur Zawisza
Sekretarz – Piotr Głowacki
Skarbnik – Jakub Kalus
Członkowie:
- Sylwester Chruszcz
- Tomasz Pałasz
- Krzysztof Tenerowicz
- Witold Tumanowicz

 

Pełnomocnicy wojewódzcy ds. tworzenia struktur RN:

1. Dolnośląskie
Arkadiusz Strembicki

2. Kujawsko-pomorskie
Wojciech Wilkowski

3. Lubelskie
Wojciech Rowiński

4. Lubuskie
Krystian Kamiński

5. Łódzkie
Maciej Migus

6. Małopolskie
Krzysztof Tenerowicz

7. Mazowieckie
Witold Tumanowicz

8. Opolskie
Tomasz Greniuch

9. Podkarpackie
Oskar Kochman

10. Podlaskie
Adam Andruszkiewicz

11. Pomorskie
Tomasz Pałasz

12. Śląskie
Jakub Kalus

13. Świętokrzyskie
Jerzy Kenig

14. Warmińsko-mazurskie
Piotr Lisiecki

15. Wielkopolskie
Sebastian Kozłowski

16. Zachodniopomorskie
Sylwester Chruszcz

FacebookTwitter

Kwartalnik


Partnerzy
portalu

 

Polecamy