Dziś jest środa, 22 listopada 2017 roku. Imieniny : Cecylii, Jonatana, Marka

REKLAMA

Kwartalnik Myśl.pl

Kika tygodni temu jeden z prawicowych publicystów stwierdził, że „kultura prawicy nie interesuje, prawica jej nie rozumie i zrozumieć nie chce. Wydaje się, że kultura jest z założenia neutralna, a próby jej analizy i współtworzenia podejmuje tylko lewa strona”. Czy miał rację? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Warto jej jednak poszukać. Jeszcze ważniejszym zadaniem wydaje się być zrozumienie, czym jest kultura i jakie znaczenie może odegrać w zachęcaniu Polaków do społeczno-politycznej aktywności i odpowiedzialności. Nie chodzi tu jednak o groteskowy, czasem wręcz zaściankowy, produkt kulturopodobny, serwowany nam jakże często przez tak zwane media „niezależne”, ale o coś, co może stanowić trwały fundament zmian naszego narodu i państwa.


W numerze, który właśnie oddaliśmy do Państwa rąk, staramy się pokazać współczesne,  popkulturowe próby łączenia kultury z patriotyzmem. To muzyka hip-hopowa, grafika oraz inne nowoczesne formy wyrazu artystycznego. Liczymy na to, że numeru inicjatywy, o których piszemy, przysłużą się zwycięstwu narodowo-konserwatywnej prawicy na froncie walki o sztukę, kulturę i wychowanie. Oby rację miał Łukasz Moczydłowski, którego tekst pt. „Czas stworzyć manifest antyantysztuki!”, otwierający dyskusję na łamach niniejszego numeru, kończy się refleksją:  „Wydaje się, że przy takim programie sztuki nowoczesnej Polacy ze swoim głęboko zakodowanym, często nieuświadomionym pierwiastkiem buntu i znacznie powolniej biegnącymi procesami rozpadu, niż ma to miejsce u naszych zachodnich braci, świetnie nadają się do poniesienia płomienia irredenty przeciwko współczesnej antysztuce. Być może właśnie walka o nową sztukę pozwoli nam w końcu odrzucić – wraz z lewicową poprawnością polityczną – duszący nas od wieków kompleks pawia i papugi”.

W bieżącym numerze szczególnie polecam Państwa uwadze teksty z zakresu geopolityki: artykuł dr. Wojciecha Turka pt. „Od Pax americana do świata wielobiegunowego” oraz Krzysztofa Lalika zatytułowany „I’m not Charlie, not terrorist, not Muslim, but from Europe” . Poza tym jak zwykle sporo miejsca poświęcamy sprawom idei, polityki oraz historii. Przybliżamy także działania Wiedeńskiej Inicjatywy Narodowej – kolejnego środowiska, z którym nawiązaliśmy aktywną i owocną współpracę.

W imieniu całej redakcji życzę miłej lektury!
Krzysztof Tenerowicz
Redaktor naczelny „Myśl.pl”

 

Więcej…

_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
01/42 
start stop bwd fwd

MyślTV

FACEBOOK

Vivat Wielkopolska! Oświadczenie w 96. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Nasz naród utracił w XVIII wieku swoje państwo w wyniku agresji zaborców, którzy wykorzystali jego długotrwałą słabość. Wykorzystali toczącą Rzeczpospolitą anarchię, upadek cnót politycznych i rozkład życia publicznego. Odrodzenie państwowości polskiej, które miało miejsce w 1918 r. było możliwe dzięki temu, że Polacy w toku XIX wieku swoje wady: gnuśność, wybujały indywidualizm, brak dyscypliny, rozumu politycznego i pogoń za prywatą, zdołali przezwyciężyć. Że zahartowali się w walce o wartości, które w 2013 r. wpisaliśmy jako hasła przewodnie do Deklaracji Ideowej Ruchu Narodowego – w walce o tożsamość, suwerenność i wolność.

Wśród dokonań i doświadczeń polskiego ducha, rozumu, pracy i oręża w okresie zaborów na szczególną uwagę zasługuje wysiłek Wielkopolan, prowadzących „najdłuższą wojnę nowoczesnej Europy” przeciwko nasilającej się germanizacji. Ramię w ramię, solidarnie, walczył polski ksiądz, polski inteligent, polski kupiec i ziemianin, fabrykant, chłop i robotnik. Ten niezachwiany, długotrwały, konsekwentny i twardy wysiłek w obronie ziemi, kultury, wiary, polskiej własności oraz tożsamości narodowej, został uwieńczony zwycięskim Powstaniem, które rozpoczęło się w Poznaniu 27. grudnia 1918 r. Wielkopolskie zwycięstwo było, jest i będzie przykładem na to jak mądrze i odpowiedzialnie podchodzić do walki zbrojnej, jak, sięgając po broń, pamiętać wcześniej o budowaniu siły, a później, o „ekonomii krwi”. Otaczajmy w tych dniach Powstańców, którzy walczyli o nasze zachodnie granice, wdzięczną pamięcią oraz modlitwą i uczmy się od nich twardej, ofiarnej, narodowej postawy.

Vivat Wielkopolska!

 

Robert Winnicki- Prezes Ruchu Narodowego.

 

 

 

FacebookTwitter

Kwartalnik


Partnerzy
portalu

 

Polecamy